หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ ที่ญี่ปุ่น

2 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1793)

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ (ไทย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุ่น) ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 เพื่อยืนยันบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ 

การประชุมครั้งนี้ไทยจะย้ำถึงบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่น และเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของไทย เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง คือ ยุทธศาสตร์โตเกียว ค.ศ. 2015 (Tokyo Strategy 2015 for Mekong-Japan Cooperation) ซึ่งผู้นำทั้ง 6 ประเทศ จะร่วมรับรองในการประชุมครั้งนี้ด้วย
 
ในส่วนของไทยจะย้ำความสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง ครอบคลุมทุกมิติ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการพัฒนาความเชื่อมโยงและการพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเติบโตไปพร้อมกัน โดยเน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน Thailand +1 และการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลุ่มน้ำโขงเป็นพลังขับเคลื่อนของอาเซียนและของภูมิภาคที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศ CLMVและญี่ปุ่นด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์