หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความมั่นคงด้านพลังงานในอาเซียน

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6017)
 
 

เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนในปัจจุบัน ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ปี 2015-2015 (ASEAN Plan Action on Energy Cooperation : APAEC) ให้ความสำคัญในโครงการหลัก 7 สาขา ได้แก่

1.การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)
2.การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)
3.เทคโนโลยีถ่านและถ่านหินสะอาด
4.พลังงงานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE)
5.ประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation : EE&C)
6.นโยบายและแผนพลังงานอาเซียนของอาเซียน ((Regional Energy Policy and Planning)
7.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Civilian Nuclear Energy)


โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์