หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียน

1 กุมภาพันธ์ 2016
 
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียน

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียน คือ เส้นทาง R3A Route (ไทย-ลาว-จีน)
1.คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย
2.คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่-สุโขทัย
3.คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่-กรุงเทพ
4.คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่-พัทยา


โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์