หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน
8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน

(จำนวนคนอ่าน 203044)
 

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี ข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กำหนดครอบคลุม 8 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีกในลำดับถัดไป สำหรับ 8 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี ได้แก่

· อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
· อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
· อาชีพสถาปนิก(Architectural Services) 
· อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)           
· อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
· อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
· อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
. อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว  ( Tourism )
 
 
                       

และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 8 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำ ให้ผู้จบ การศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 8 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

จากเดิมที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชน 63 ล้านคน เป็นตลาดของประชาชนร่วม 600 ล้านคนใน 10 ประเทศ อาเซียน นอกจากนั้น ประเทศเหล่านี้รวมทั้งไทยอยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้ง สิ้น เร็วบ้าง ช้าบ้าง และโดย ภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 8 ในไทยก็สูงอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศอาเซียน ทำให้โอกาสในการหางานมีสูง
 
ในขณะที่คนไทยสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล มาตรฐานของอาชีพทั้ง 8 นั้น คงต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมาก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพ ในสาขาอาชีพนั้นๆ ในไทยให้คงเดิม หรือยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานของ องค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่านั้น จำนวนมากเพื่อตอบสนอง ตลาดที่ใหญ่ขึ้น มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวมอีกปัญหาที่อาจะตามมาอีกอย่างคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่ ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพทันตแพทย์อย่างแน่นอน      
 
ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 8 อาชีพ ในไทยด้วยเช่นกัน เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอื่นที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยใน เรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม อาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของ คนไทยเอง
 
แต่ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จำนวนคนในวัยทำงานกำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปี ข้างหน้า สัดส่วนคนในวัยทำงานจะต่ำกว่าประชากรผู้สูงอายุมาก นี่จะทำให้เกิดการขาดแคลน แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝี มือในกลุ่มอาชีพทั้ง 8 นั้น ผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทย และในประเทศอาเซียน

                            

ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 8 อาชีพในปี 2015 (2558) แม้ จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ทั้งในด้านการที่คนของเราไปทำงานบ้านเขา และการที่คนบ้านเขามาทำงานในบ้านเรา เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต และมีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้

จำนวนคนอ่าน 203045 จำนวนคนโหวต 248

  จำนวนคนโหวต 248
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
11%
  ให้ 2 คะแนน
 
5%
  ให้ 3 คะแนน
 
9%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
62%
 • ความคิดเห็นที่ 65
 • แจ้งลบ
    Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at aseanthai.net promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
    Aly Chiman [12/03/2019 - 18:28:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    เบื่อ
    Jjjaaoaj [25/02/2019 - 13:23:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    เงี่ยนค่ะอยากเย็ดพี่มาลี
    แหม่ม [12/02/2019 - 10:29:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    คนชื่อสุนันชาจีบได้ปะ
    น็อต [23/01/2019 - 15:23:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ยาว
    44 [23/01/2019 - 15:18:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    จิ๊มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ+หน่อย
    มาลี สวยมาก [23/01/2019 - 15:18:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    ยาวจัง
    ้่่ราั [23/01/2019 - 15:16:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    ฟังกูนะ พ่องมึงตาย
    มาลี สวยมาก [23/01/2019 - 15:09:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    พ่องมึงตายเถอะไอสัส
    มาลี สวยมาก [23/01/2019 - 15:07:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    หน้ารัก
    สุนันชา [14/11/2018 - 14:42:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    
    ______ [06/08/2018 - 18:49:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    Hi There, My name is Steve from SteveWebJobs a professional Animated Promotional Video Company. Would you be interested in having an animated marketing video for your company to help increase your online exposure? We can create a custom animated promo video to help market your business more efficiently. If you_re interested, please reply back to this message and I will send you a link to some animated promotional videos we created so you can see what we can do.
    Steve [01/05/2018 - 04:17:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    55555
    5555+6 [21/01/2018 - 10:08:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    รู้อะไรมั้ย หลายๆคนบอก ถ้าเข้า ASEAN คนไทยจะเป็นแรงงานชาวต่างชาติ แต่.................... การศึกษาไทยนี่หละกำลังฝึกคนให้เป็นหุ่นยนต์ เป็นแรงงานดีๆนี่หละ.....คาย ว.ควบกล้ำ
    ชื่อไรก็ช่าง [25/08/2017 - 11:48:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ไม่เห็นบอกรายละเอียดเชิงลึกเลยค่ะ ข้อดี-ข้อเสีย วิธีการที่ต้องการเคลื่อนย้ายของแต่ละประทศ ข้อมูลน้อยไปค่ะ
    JJ [12/08/2017 - 20:48:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    what are side effects of birth control pills <a href=http://rivotril.page4.me/>rivotril online kaufen</a> stoney batter family medicine
    Ronnieglind [07/04/2017 - 04:45:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    where to buy hgh pills <a href=http://lorcaserin.blogwritr.com/>buy lorcaserin hydrochloride</a> buy pain meds online no prescription
    ElbertBoype [05/04/2017 - 03:36:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    flagyl og kvalme <a href= http://natalielar.aircus.com >exforge novartis price</a> <a href=http://natalielar.aircus.com>exforge 5mg 160mg hinta</a> zovirax tabletter reseptfritt <a href= http://judsonhowl.blogse.nl >pergotime 50 mg</a> <a href=http://dantecordo.over-blog.com/2017/03/flagyl.html>flagyl 400 mg dosering</a> dalacin krem dopochwowy
    Edwardcrals [31/03/2017 - 08:43:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    amoxicilline eg en de pil <a href= http://www.onweb.fr?company_id=17317 >propranolol kruidvat</a> <a href=http://kennytesh.ayosport.com/article-15536-metronidazole>metronidazol creme tmf</a> amoxicilline allergie jeuk <a href= http://tobiecaste.myfreesites.net >zovirax prijs</a> <a href=http://kennytesh.ayosport.com/article-15536-metronidazole>metronidazole gel bacterial infection</a> metronidazol creme zonder recept
    EdmundHIC [29/03/2017 - 12:11:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    sobredosis esertia 10 mg <a href= http://ezramintee.cybersite.nu >clinwas spray opiniones</a> <a href=http://tyronbizzl.startbewijs.nl>atenolol 25 mg</a> seroxat cr glaxosmithkline <a href= http://lonvann.startspot.nl >celecoxib generico farmacia del ahorro</a> <a href=http://tawanaklic.1apps.com>calcitriol .25 dosis</a> atenolol precio
    Douglascoark [28/03/2017 - 06:32:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    como dejar esertia 10 mg <a href= http://bennielach.bloggnorge.com/2017/03/23/primperan/ >primperan jarabe perros dosis</a> <a href=http://francenefl.jigsy.com>esertia vademecum</a> celecoxib tabletas 100 mg <a href= http://www.devote.se/antionette >progyluton 21 para que sirve</a> <a href=http://bennielach.bloggnorge.com/2017/03/23/primperan/>primperan 10 mg/2 ml</a> atenolol 50 mg clortalidona 12.5 mg
    Joshuatuh [27/03/2017 - 15:29:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    yasminelle bayer online <a href= https://jonagaskin.jimdo.com >qlaira erh๖htes thromboserisiko</a> <a href=http://nouw.com/yunpilloud>zyban kaufen</a> zyban preise apotheke <a href= http://www.michaelaba-42.webself.net >zithromax 500 mg</a> <a href=http://www.michaelaba-42.webself.net>zithromax 500 mg</a> qlaira nebenwirkungen gewichtszunahme
    MichaelSed [22/03/2017 - 13:20:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    nolvadex 20 mg pre็o <a href= http://humbertofi.over-blog.com/famciclovir.html >famciclovir 250 mg price</a> <a href=http://stacyvadas.chapso.de>zyban 150 mg bula</a> neurontin 300 mg prezzo <a href= http://stacyvadas.chapso.de >zyban farmaco costo</a> <a href=http://chungstroh.blogg.no>flixotide 500 diskus bijsluiter</a> zyban 150 mg yorumlar
    Curtisbom [22/03/2017 - 10:44:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    yasminelle preis schweiz <a href= http://www.onweb.fr?company_id=17316 >zyban kaufen preisvergleich</a> <a href=http://claytonnul-blog.logdown.com/posts/1619351-claytonnul>chloramphenicol isopropanol akne</a> clindamycin saft <a href= http://marxkrolak.onlc.be >yasminelle bayer online</a> <a href=http://claytonnul-blog.logdown.com/posts/1619351-claytonnul>chloramphenicol online kaufen</a> strattera 40 mg preis
    Donaldned [21/03/2017 - 12:30:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    zithromax 500 bronchite <a href= http://pandoraroe.myfreesites.net >granudoxy g้ 100 mg acn้ effet secondaire</a> <a href=https://eliseoscar.jimdo.com>zithromax</a> diurizone poudre <a href= http://www.onweb.fr/?company_id=17314 >diurizone injectable prix</a> <a href=http://pandoraroe.myfreesites.net>granudoxy avis palu</a> prix dalacine 600
    JohnnyOberi [20/03/2017 - 14:10:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    levodopa e carbidopa no parkinson <a href= http://neurontin.tilda.ws >gabapentin 300 prezzo</a> <a href=http://neurontin.tilda.ws>gabapentin e lyrica differenze</a> levodopa e carbidopa infarmed <a href= http://pamelaentw.bloggsite.se >nolvadex 10 mg prezzo</a> <a href=http://selinasixo.webblogg.se>levodopa benserazide teva italia</a> nolvadex post ciclo
    Eddiemuh [19/03/2017 - 04:37:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    dimazon 10 effet secondaire <a href= http://nouw.com/robertosch/dimazon-29437023 >dimazon 10 mg beipackzettel</a> <a href=http://nouw.com/robertosch/dimazon-29437023>dimazon 10 mg dosierung hund</a> glucophage vidal <a href= http://mauricebur.edublogs.org/2017/03/17/bisacodyl/ >bisacodyl 5 mg espanol</a> <a href=http://armidaneal.site123.me/about>granudoxy ge 100 mg avis</a> dimazon 40 mg nebenwirkungen
    StevenBlifs [18/03/2017 - 13:27:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    gabapentin nebenwirkungen gewichtszunahme <a href= http://americalat.webs.com >gabapentin nebenwirkungen leber</a> <a href=http://margaretok.guildomatic.com>nifurantin b6 kaufen</a> aknemycin plus l๖sung <a href= http://tammerarep-blog.logdown.com >azithromycin alkohol trinken</a> <a href=http://margaretok.guildomatic.com>nifurantin b6</a> gabapentin hund vetpharm
    DavirNoure [18/03/2017 - 06:01:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    gabapentin wirkstoffklasse <a href= http://nestorfron.aircus.com >aknemycin 2000 salbe kaufen</a> <a href=http://nestorfron.aircus.com>aknemycin plus loe 25</a> azithromycin milchprodukte <a href= http://dianebrent.blogg.no >cipramil 10mg beipackzettel</a> <a href=http://sherwoodba.over-blog.com/avamys.html>avamys schwangerschaft</a> azithromycin 500 mg preis
    JosephJam [17/03/2017 - 15:30:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    bayer qlaira <a href= http://yeseniaart.e-monsite.com >yasmin reviews</a> <a href= https://penzu.com/p/98f2b350 >qlaira espinhas</a> priligy 30 <a href= http://project181788.tilda.ws >priligy 30 mg 3 tablet</a> qlaira para endometriose <a href=http://andriabiez.bloggnorge.com/2017/03/06/yasmin/>yasmin pill effects</a> <a href=http://yeseniaart.e-monsite.com>yasmin birth control reviews</a> yasmin cramps <a href=http://yeseniaart.e-monsite.com>yasmin yaz</a> priligy india
    Travisrox [14/03/2017 - 09:25:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    เราเป้นผุ้หญิงน่ะ
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:38:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    โทรได้
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:37:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    08799456625
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:36:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ไก่่่่ [01/02/2017 - 12:35:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    https://www.youtube.com/watch?v=-qC2iD9zZ7Q
    asdsxcfzx [10/01/2017 - 22:33:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    good
    654y67 [09/01/2017 - 09:47:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    ดี
    ชนชล [09/12/2016 - 09:16:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ดี
    สิทธิ์พร [09/12/2016 - 09:16:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    OK
    โกโก้ นุด [04/10/2016 - 18:30:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหีนรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
    น นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน [15/09/2016 - 09:10:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    รักเลย
    ยุพาพิน [10/03/2016 - 11:05:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ดี
    ToTae [09/02/2016 - 19:06:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ดีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
    ตมิสา [01/02/2016 - 17:42:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    อาชีพการบริการและการทอ่งเที่ยวรวมนวดแผนไทยด้วยหรือป่าวคะ
    เกษร [26/01/2016 - 09:48:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยครับผม
    จาฟาผู้เกียงไกล [04/06/2013 - 13:23:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    มีงานอย่างนี้ก็ดี
    นู๋เกรสน่ารักจัง [04/06/2013 - 13:23:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    การที่เราได้งานนั้นดีแต่ถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงิน
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:22:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    การที่เราได้งานนั้นดีแต่ถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงิน
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:22:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆเลยครับ
    มนตรี แซ่ม้า [04/06/2013 - 13:22:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยครับมันทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะคนละเชื้อชาติแต่ก็ต้องระวัง
    ปรีชา แสงม้า [04/06/2013 - 13:20:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ทำไรกิ๊ฟ
    เล็กพริก ขี้หนู [04/06/2013 - 13:20:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ดีจังเลย
    ปริญยา สีเจือทอง [04/06/2013 - 13:20:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    มีสาระมีประโยชน์ได้รับความรู้มากมายให้ความรู้กับทุกเพศทุกวัยค่ะ และได้รู้อาชีพในอาเซียนด้วยค่ะ
    ชลธิชา [04/06/2013 - 13:19:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาสาระดีมากเลยค่ะมีความเข้าใจหง่ายดีค่ะ
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาสาระดีมากเลยค่ะมีความเข้าใจหง่ายดีค่ะ
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    น่ารักดี555
    แอบรักเด็กท่าโขลง [04/06/2013 - 13:19:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ก็ดีค่ะอ่านแล้วได้ใจความดี
    เล็กพริก ขี้หนู [04/06/2013 - 13:17:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลย
    สุรพงษ์ วงเษ์ตร [04/06/2013 - 13:16:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    การที่เราให้เขาเข้ามาทำงานที่สุจริตนั้นก็เหมื่อนการแบ่งปันแต่ก็ควรระวังเหมื่อนกัน^o^
    กัลยารัตน์พรมจรรยา [04/06/2013 - 13:14:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ดีดีดีดี
    ก้อง [29/05/2013 - 13:51:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    สนใจเรื่องนี้มากๆๆๆๆๆๆค่ะ
    ปลายฟ้า [27/05/2013 - 13:17:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    เป็นอาชีพที่สุจริต
    พัชรพร วิชัยยันต์ [26/05/2013 - 13:05:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    เป็นข่าวที่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการที่จะศึกษาหรือนักเรียนที่กำลังเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา ขอขอบคุณมากๆค่ะ
    บัดรียะห์ [17/04/2013 - 19:56:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    มีรูปภาพ มีการ์ตูนประกอบ ทำให้น่าสนใจ ไม่ดูเป็นวิชาการจนไม่น่าอ่าน สร้างสรรค์ดีค่ะ
    ยุวดี [27/01/2013 - 10:05:25]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์