หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน
8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน

(จำนวนคนอ่าน 196337)
 

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี ข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กำหนดครอบคลุม 8 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีกในลำดับถัดไป สำหรับ 8 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี ได้แก่

· อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
· อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
· อาชีพสถาปนิก(Architectural Services) 
· อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)           
· อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
· อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
· อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
. อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว  ( Tourism )
 
 
                       

และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 8 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำ ให้ผู้จบ การศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 8 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

จากเดิมที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชน 63 ล้านคน เป็นตลาดของประชาชนร่วม 600 ล้านคนใน 10 ประเทศ อาเซียน นอกจากนั้น ประเทศเหล่านี้รวมทั้งไทยอยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้ง สิ้น เร็วบ้าง ช้าบ้าง และโดย ภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 8 ในไทยก็สูงอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศอาเซียน ทำให้โอกาสในการหางานมีสูง
 
ในขณะที่คนไทยสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล มาตรฐานของอาชีพทั้ง 8 นั้น คงต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมาก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพ ในสาขาอาชีพนั้นๆ ในไทยให้คงเดิม หรือยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานของ องค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่านั้น จำนวนมากเพื่อตอบสนอง ตลาดที่ใหญ่ขึ้น มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวมอีกปัญหาที่อาจะตามมาอีกอย่างคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่ ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพทันตแพทย์อย่างแน่นอน      
 
ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 8 อาชีพ ในไทยด้วยเช่นกัน เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอื่นที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยใน เรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม อาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของ คนไทยเอง
 
แต่ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จำนวนคนในวัยทำงานกำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปี ข้างหน้า สัดส่วนคนในวัยทำงานจะต่ำกว่าประชากรผู้สูงอายุมาก นี่จะทำให้เกิดการขาดแคลน แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝี มือในกลุ่มอาชีพทั้ง 8 นั้น ผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทย และในประเทศอาเซียน

                            

ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 8 อาชีพในปี 2015 (2558) แม้ จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ทั้งในด้านการที่คนของเราไปทำงานบ้านเขา และการที่คนบ้านเขามาทำงานในบ้านเรา เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต และมีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้

จำนวนคนอ่าน 196338 จำนวนคนโหวต 242

  จำนวนคนโหวต 242
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
11%
  ให้ 2 คะแนน
 
5%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
12%
  ให้ 5 คะแนน
 
63%
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    หน้ารัก
    สุนันชา [14/11/2018 - 14:42:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    
    ______ [06/08/2018 - 18:49:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    Hi There, My name is Steve from SteveWebJobs a professional Animated Promotional Video Company. Would you be interested in having an animated marketing video for your company to help increase your online exposure? We can create a custom animated promo video to help market your business more efficiently. If you_re interested, please reply back to this message and I will send you a link to some animated promotional videos we created so you can see what we can do.
    Steve [01/05/2018 - 04:17:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    55555
    5555+6 [21/01/2018 - 10:08:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    รู้อะไรมั้ย หลายๆคนบอก ถ้าเข้า ASEAN คนไทยจะเป็นแรงงานชาวต่างชาติ แต่.................... การศึกษาไทยนี่หละกำลังฝึกคนให้เป็นหุ่นยนต์ เป็นแรงงานดีๆนี่หละ.....คาย ว.ควบกล้ำ
    ชื่อไรก็ช่าง [25/08/2017 - 11:48:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ไม่เห็นบอกรายละเอียดเชิงลึกเลยค่ะ ข้อดี-ข้อเสีย วิธีการที่ต้องการเคลื่อนย้ายของแต่ละประทศ ข้อมูลน้อยไปค่ะ
    JJ [12/08/2017 - 20:48:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    what are side effects of birth control pills <a href=http://rivotril.page4.me/>rivotril online kaufen</a> stoney batter family medicine
    Ronnieglind [07/04/2017 - 04:45:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    where to buy hgh pills <a href=http://lorcaserin.blogwritr.com/>buy lorcaserin hydrochloride</a> buy pain meds online no prescription
    ElbertBoype [05/04/2017 - 03:36:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    flagyl og kvalme <a href= http://natalielar.aircus.com >exforge novartis price</a> <a href=http://natalielar.aircus.com>exforge 5mg 160mg hinta</a> zovirax tabletter reseptfritt <a href= http://judsonhowl.blogse.nl >pergotime 50 mg</a> <a href=http://dantecordo.over-blog.com/2017/03/flagyl.html>flagyl 400 mg dosering</a> dalacin krem dopochwowy
    Edwardcrals [31/03/2017 - 08:43:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    amoxicilline eg en de pil <a href= http://www.onweb.fr?company_id=17317 >propranolol kruidvat</a> <a href=http://kennytesh.ayosport.com/article-15536-metronidazole>metronidazol creme tmf</a> amoxicilline allergie jeuk <a href= http://tobiecaste.myfreesites.net >zovirax prijs</a> <a href=http://kennytesh.ayosport.com/article-15536-metronidazole>metronidazole gel bacterial infection</a> metronidazol creme zonder recept
    EdmundHIC [29/03/2017 - 12:11:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    sobredosis esertia 10 mg <a href= http://ezramintee.cybersite.nu >clinwas spray opiniones</a> <a href=http://tyronbizzl.startbewijs.nl>atenolol 25 mg</a> seroxat cr glaxosmithkline <a href= http://lonvann.startspot.nl >celecoxib generico farmacia del ahorro</a> <a href=http://tawanaklic.1apps.com>calcitriol .25 dosis</a> atenolol precio
    Douglascoark [28/03/2017 - 06:32:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    como dejar esertia 10 mg <a href= http://bennielach.bloggnorge.com/2017/03/23/primperan/ >primperan jarabe perros dosis</a> <a href=http://francenefl.jigsy.com>esertia vademecum</a> celecoxib tabletas 100 mg <a href= http://www.devote.se/antionette >progyluton 21 para que sirve</a> <a href=http://bennielach.bloggnorge.com/2017/03/23/primperan/>primperan 10 mg/2 ml</a> atenolol 50 mg clortalidona 12.5 mg
    Joshuatuh [27/03/2017 - 15:29:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    yasminelle bayer online <a href= https://jonagaskin.jimdo.com >qlaira erh๖htes thromboserisiko</a> <a href=http://nouw.com/yunpilloud>zyban kaufen</a> zyban preise apotheke <a href= http://www.michaelaba-42.webself.net >zithromax 500 mg</a> <a href=http://www.michaelaba-42.webself.net>zithromax 500 mg</a> qlaira nebenwirkungen gewichtszunahme
    MichaelSed [22/03/2017 - 13:20:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    nolvadex 20 mg pre็o <a href= http://humbertofi.over-blog.com/famciclovir.html >famciclovir 250 mg price</a> <a href=http://stacyvadas.chapso.de>zyban 150 mg bula</a> neurontin 300 mg prezzo <a href= http://stacyvadas.chapso.de >zyban farmaco costo</a> <a href=http://chungstroh.blogg.no>flixotide 500 diskus bijsluiter</a> zyban 150 mg yorumlar
    Curtisbom [22/03/2017 - 10:44:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    yasminelle preis schweiz <a href= http://www.onweb.fr?company_id=17316 >zyban kaufen preisvergleich</a> <a href=http://claytonnul-blog.logdown.com/posts/1619351-claytonnul>chloramphenicol isopropanol akne</a> clindamycin saft <a href= http://marxkrolak.onlc.be >yasminelle bayer online</a> <a href=http://claytonnul-blog.logdown.com/posts/1619351-claytonnul>chloramphenicol online kaufen</a> strattera 40 mg preis
    Donaldned [21/03/2017 - 12:30:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    zithromax 500 bronchite <a href= http://pandoraroe.myfreesites.net >granudoxy g้ 100 mg acn้ effet secondaire</a> <a href=https://eliseoscar.jimdo.com>zithromax</a> diurizone poudre <a href= http://www.onweb.fr/?company_id=17314 >diurizone injectable prix</a> <a href=http://pandoraroe.myfreesites.net>granudoxy avis palu</a> prix dalacine 600
    JohnnyOberi [20/03/2017 - 14:10:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    levodopa e carbidopa no parkinson <a href= http://neurontin.tilda.ws >gabapentin 300 prezzo</a> <a href=http://neurontin.tilda.ws>gabapentin e lyrica differenze</a> levodopa e carbidopa infarmed <a href= http://pamelaentw.bloggsite.se >nolvadex 10 mg prezzo</a> <a href=http://selinasixo.webblogg.se>levodopa benserazide teva italia</a> nolvadex post ciclo
    Eddiemuh [19/03/2017 - 04:37:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    dimazon 10 effet secondaire <a href= http://nouw.com/robertosch/dimazon-29437023 >dimazon 10 mg beipackzettel</a> <a href=http://nouw.com/robertosch/dimazon-29437023>dimazon 10 mg dosierung hund</a> glucophage vidal <a href= http://mauricebur.edublogs.org/2017/03/17/bisacodyl/ >bisacodyl 5 mg espanol</a> <a href=http://armidaneal.site123.me/about>granudoxy ge 100 mg avis</a> dimazon 40 mg nebenwirkungen
    StevenBlifs [18/03/2017 - 13:27:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    gabapentin nebenwirkungen gewichtszunahme <a href= http://americalat.webs.com >gabapentin nebenwirkungen leber</a> <a href=http://margaretok.guildomatic.com>nifurantin b6 kaufen</a> aknemycin plus l๖sung <a href= http://tammerarep-blog.logdown.com >azithromycin alkohol trinken</a> <a href=http://margaretok.guildomatic.com>nifurantin b6</a> gabapentin hund vetpharm
    DavirNoure [18/03/2017 - 06:01:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    gabapentin wirkstoffklasse <a href= http://nestorfron.aircus.com >aknemycin 2000 salbe kaufen</a> <a href=http://nestorfron.aircus.com>aknemycin plus loe 25</a> azithromycin milchprodukte <a href= http://dianebrent.blogg.no >cipramil 10mg beipackzettel</a> <a href=http://sherwoodba.over-blog.com/avamys.html>avamys schwangerschaft</a> azithromycin 500 mg preis
    JosephJam [17/03/2017 - 15:30:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    bayer qlaira <a href= http://yeseniaart.e-monsite.com >yasmin reviews</a> <a href= https://penzu.com/p/98f2b350 >qlaira espinhas</a> priligy 30 <a href= http://project181788.tilda.ws >priligy 30 mg 3 tablet</a> qlaira para endometriose <a href=http://andriabiez.bloggnorge.com/2017/03/06/yasmin/>yasmin pill effects</a> <a href=http://yeseniaart.e-monsite.com>yasmin birth control reviews</a> yasmin cramps <a href=http://yeseniaart.e-monsite.com>yasmin yaz</a> priligy india
    Travisrox [14/03/2017 - 09:25:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    เราเป้นผุ้หญิงน่ะ
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:38:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    โทรได้
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:37:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    08799456625
    ไม่บอก [01/02/2017 - 12:36:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ไก่่่่ [01/02/2017 - 12:35:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    https://www.youtube.com/watch?v=-qC2iD9zZ7Q
    asdsxcfzx [10/01/2017 - 22:33:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    good
    654y67 [09/01/2017 - 09:47:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    ดี
    ชนชล [09/12/2016 - 09:16:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ดี
    สิทธิ์พร [09/12/2016 - 09:16:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    OK
    โกโก้ นุด [04/10/2016 - 18:30:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหีนรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
    น นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน [15/09/2016 - 09:10:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    รักเลย
    ยุพาพิน [10/03/2016 - 11:05:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ดี
    ToTae [09/02/2016 - 19:06:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ดีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
    ตมิสา [01/02/2016 - 17:42:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    อาชีพการบริการและการทอ่งเที่ยวรวมนวดแผนไทยด้วยหรือป่าวคะ
    เกษร [26/01/2016 - 09:48:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยครับผม
    จาฟาผู้เกียงไกล [04/06/2013 - 13:23:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    มีงานอย่างนี้ก็ดี
    นู๋เกรสน่ารักจัง [04/06/2013 - 13:23:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    การที่เราได้งานนั้นดีแต่ถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงิน
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:22:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    การที่เราได้งานนั้นดีแต่ถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงิน
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:22:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ดีมากๆๆเลยครับ
    มนตรี แซ่ม้า [04/06/2013 - 13:22:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลยครับมันทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะคนละเชื้อชาติแต่ก็ต้องระวัง
    ปรีชา แสงม้า [04/06/2013 - 13:20:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ทำไรกิ๊ฟ
    เล็กพริก ขี้หนู [04/06/2013 - 13:20:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ดีจังเลย
    ปริญยา สีเจือทอง [04/06/2013 - 13:20:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    มีสาระมีประโยชน์ได้รับความรู้มากมายให้ความรู้กับทุกเพศทุกวัยค่ะ และได้รู้อาชีพในอาเซียนด้วยค่ะ
    ชลธิชา [04/06/2013 - 13:19:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาสาระดีมากเลยค่ะมีความเข้าใจหง่ายดีค่ะ
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    เนื้อหาสาระดีมากเลยค่ะมีความเข้าใจหง่ายดีค่ะ
    กิ๊ฟอินสตาแกรม [04/06/2013 - 13:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    น่ารักดี555
    แอบรักเด็กท่าโขลง [04/06/2013 - 13:19:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ก็ดีค่ะอ่านแล้วได้ใจความดี
    เล็กพริก ขี้หนู [04/06/2013 - 13:17:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ดีมากเลย
    สุรพงษ์ วงเษ์ตร [04/06/2013 - 13:16:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    การที่เราให้เขาเข้ามาทำงานที่สุจริตนั้นก็เหมื่อนการแบ่งปันแต่ก็ควรระวังเหมื่อนกัน^o^
    กัลยารัตน์พรมจรรยา [04/06/2013 - 13:14:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ดีดีดีดี
    ก้อง [29/05/2013 - 13:51:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    สนใจเรื่องนี้มากๆๆๆๆๆๆค่ะ
    ปลายฟ้า [27/05/2013 - 13:17:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    เป็นอาชีพที่สุจริต
    พัชรพร วิชัยยันต์ [26/05/2013 - 13:05:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    เป็นข่าวที่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการที่จะศึกษาหรือนักเรียนที่กำลังเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา ขอขอบคุณมากๆค่ะ
    บัดรียะห์ [17/04/2013 - 19:56:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    มีรูปภาพ มีการ์ตูนประกอบ ทำให้น่าสนใจ ไม่ดูเป็นวิชาการจนไม่น่าอ่าน สร้างสรรค์ดีค่ะ
    ยุวดี [27/01/2013 - 10:05:25]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์