หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
AEC มีข้อผูกพันที่ทำให้ไทยต้องให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นๆ กรณีประเทศเหล่านั้นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่ (เทียบกับกรณีที่เยอรมันต้องช่วยเหลือกรีซ)

29 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3752)

AEC ไม่มีข้อตกลงที่ผูกพันหรือสร้างพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องช่วยรับภาระปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อย่างไรก็ตามภายใต้กรอบอาเซียน+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) มีความร่วมมือทางการเงินที่เรียกว่า "ความคิดริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี” (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งเป็นความตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบพหุภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้น มีวงเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ CMIM ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์