หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AEC Council หมายถึง...

29 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2043)
 
AEC Council  ย่อมาจาก ASEAN Economic Community Council
 
หมายถึง การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน มีหน้าที่กำกับดูแลงานภาพรวมด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และดูแลการดำเนินงานของรัฐมนตรีรายสาขา รวมทั้งสิ้น 12 สาขา อาทิ ด้านการคลัง เกษตร พลังงาน ขนส่ง โทรคมนาคม และท่องเที่ยว เป็นต้น
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์