หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
นักเรียนนักศึกษาไทยควรปรับตัวอย่างไรให้มีงานทำไม่ต้องกังวลต่อการเข้ามาแย่งงานของสมาชิกอาเซียนภายหลังปี 2558

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3342)

นักเรียนนักศึกษาไทยควรเร่งฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะกลายเป็นภาษาของอาเซียน รวมทั้งภาษาเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญ ภาษาจะเป็นสื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้น ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ธุรกิจต้องแข่งขันกันรุนแรง ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีคิดวิเคราะห์เป็น และมีภาวะการเป็นผู้นำสูง
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์