หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนทะเลสาบอินเล เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล เป็นแห่งแรกของเมียนมา

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2199)

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติในที่ประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส ขึ้นทะเบียนทะเลสาบอินเล เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป็นแห่งแรกของเมียนมาโดยพิจารณาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกราว 630 แห่ง
 
ทะเลสาบอินเล ตั้งอยู่ในรัฐฉาน มีพื้นที่กว่า 3 ล้านไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดราว 267 สายพันธุ์ รวมถึงปลาและสัตว์ป่าอีกจำนวนมาก ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการทำเกษตรและประมง ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ทะเลสาบอินเลเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมา
 

credit : thainews.prd.go.th 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์