หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเปิดเสรีสินค้าภายใต้ AEC จะมีผลกระทบต่อสินค้าของไทยอย่างไร

25 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3792)

การเปิดเสรีสินค้าภายใต้ AEC จะทำให้สินค้าไทยส่งไปขายในตลาดอาเซียนได้ในต้นทุนที่ต่ำลงเนื่องจากภาษีศุลกากรขาเข้าที่ลดลง ในขณะเดียวกัน จะทำให้มีสินค้าชนิดเดียวกันกับที่ไทยผลิตเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทยในต้นทุนที่ต่ำลง อาจทำให้สินค้าไทยที่ไม่สามารถแข่งขันได้ต้องเสียส่วนแบ่งตลาดในประเทศ อย่างไรก็ดีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนจะมีต้นทุนที่ต่ำลงด้วย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสินค้าไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์