หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ระบอบการปกครองประเทศที่ต่างกันของประเทศสมาชิกจะเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มเป็น AEC หรือไม่

25 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5046)

ความแตกต่างของระบอบการปกครองของประเทศสมาชิก ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น AEC แต่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานของแต่ละประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน/พันธกรณีใน Blueprint ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้ให้ความยืดหยุ่น (Flexibility) แก่ประเทศสมาชิกในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาประเทศ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์