หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่ AEC ของอาเซียน

25 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3648)

อาเซียนได้จัดทำเครื่องมือในการวัดผลความสำเร็จจากการประชุมและการปฏิบัติตามข้อผูกพันใน AEC เรียกว่า AEC Scorecard ซึ่งจะมีการวัดผลของอาเซียนในภาพรวม และเป็นรายประเทศ โดยประเมินจากร้อยละของจำนวนมาตรการที่ประเทศอาเซียนทำได้จากจำนวนมาตรการที่ต้องดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ช่วงละ 2 ปี ปัจจุบันอาเซียน มี AEC Scorecard 2 ชุด ได้แก่ ชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2551-2552 และชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2553-2554
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์