หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การยกระดับฝีมือแรงงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

24 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2497)
 
โดย   สันติพจน์  กลับดี
 
 
                   
 
ในคุณลักษณะ A. การพัฒนามนุษย์ ประเด็นความร่วมมือ A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มาตรการหนึ่ง คือ การจัดการแข่งขันด้านทักษะในอาเซียนเป็นประจำเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในหมู่ผู้ใช้แรงงานในอาเซียน โดยเฉพาะความพยายามที่จะบรรลุมาตรฐานในเรื่องขีดความสามารถของภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่ตอบสนองต่อมาตรการนี้ได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการมาก่อนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเสียด้วยซ้ำไปคือ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
 
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competition) เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ.2536) โดยสำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นที่เอเชียและแปซิฟิก (ILO/APSDEP) ได้จัดประชุมประเทศสมาชิกระหว่างวันที่ 7 - 17 กันยายน พ.ศ. 2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและยกระดับทักษะของแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและการพัฒนาไปสู่ระดับสากล
 
ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนมีการจำแนกประเภทของการแข่งขันไปตามสาขาต่าง ๆ ซึ่งจำนวนสาขาจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งของการแข่งขัน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดแข่งขันไปแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
 
 
ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งล่าสุดที่ฮานอย เมื่อปี ค.ศ. 2014 (World Skills Asian Hanoi 2014) หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าแข่งขันในอาเซียนรวม 10 ประเทศ จำนวน 283 คน โดยประเทศไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 41 คน ใน 21 สาขาอาชีพ ผลการแข่งขันคือ ประเทศเวียดนามได้อันดับที่ 1 อินโดนีเซียได้อันดับที่ 2 และมาเลเซียได้อันดับที่ 3 สำหรับไทยได้อันดับที่ 4 ของการแข่งขัน
 
สาขาอาชีพที่แรงงานฝีมือไทยมีทักษะสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในระดับที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 7 เหรียญทอง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 6 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย
1. สาขาช่างแต่งผม
2. สาขาปูกระเบื้อง
3. สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
5. สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
6. สาขาแมคคาทรอนิกส์ (เป็นสาขาเดียวที่แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน)
 
จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและจากผลการแข่งขันครั้งล่าสุดเห็นได้ว่า แต่ละประเทศควรจะใช้ศักยภาพของแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพที่ตนมีอยู่มาร่วมกันจัดหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานอาเซียนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทัดเทียมกันมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อีกทางหนึ่ง
 
ทั้งนี้ ในการจัดโครงการอบรมร่วมกันดังกล่าวแต่ละประเทศอาจจัดส่งแรงงานฝีมือของตนเองเฉพาะสาขาอาชีพที่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในปีต่าง ๆ ร่วมเป็นครูฝึก เป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดฝีมือให้กับแรงงานรุ่นใหม่ ๆ ในโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีการพัฒนาฝีมือแรงงานอาเซียนได้โดยตรงแล้ว ยังจะช่วยให้ประเด็นความร่วมมือ A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการฝึกอบรมร่วมกัน มาตรการเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานอาเซียนบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์