หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

24 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11963)

ไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2493 โดยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียน และในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ การที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ท่าทีของอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมมีผลต่อท่าทีของประเทศมุสลิม โดยเฉพาะในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) ซึ่งที่ผ่านมาอินโดนีเซียสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและช่วยอธิบายให้ประเทศมุสลิมอื่นๆ เข้าใจปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
 
ในด้านการค้า อินโดนีเซียเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 2 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของไทยในโลก ในปี 2554 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เท่ากับ 17,454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนำเข้า 7,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 10,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 2,702 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเท่ากับ 19,297 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซีย 8,087 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 11,209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 3,122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สินค้าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 
สินค้านำเข้าจากอินโดนีเซียที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ยายยนต์ รถยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึ่งแปรรูป
 
ด้านการลงทุน ในปี 2555 ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่ 15 ในอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุน 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 พันล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
 
นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนไทยหลายรายเข้าไปลงทุนด้านพลังงานในอินโดนีเซีย เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีการร่วมลงทุนในโครงการท่อก๊าซ East-West Java กับบริษัท Pertamina บริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซีย บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) สำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน 5 แหล่ง ที่ Semai ll, South Malundar, Malundar Block, Sadang และ South Sageri บริเวณ Makassar Strait นอกชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสุลาเวสี และประสงค์ที่จะไปสำรวจก๊าซธรรมชาติในแหล่ง East Natura ทะเล Natura ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลอินโดนีเซีย และบริษัทบ้านปูทำธุรกิจเหมืองถ่านหินในกาลิมันตันตะวันออกและกาลิมันตันใต้ รวม 6 แห่ง ได้แก่ Indominco, Katidin-Embalut, Kitadin-Tandung Mayang, Jorong, Trubaindo และ Bharinto ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนในอินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ.2553-2558 จำนวน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ส่วนในด้านอินโดนีเซียเป็นผู้ลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มอาเซียนในปี พ.ศ.2555 ซึ่งรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีการลงทุนในไทย จำนวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (43 ล้านบาท) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์