หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AEM-METI ย่อมาจาก...

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2317)
 
AEM-METI ย่อมาจาก ASEAN Economic Ministers and Minister of Economy Trade and Industry of Japan
 
หมายถึง การประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยจะมีการประชุมระหว่างการประชุมประจำปีของ AEM เพื่อกำหนดนโยบายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการประชุมในเวทีโลก เช่น WTO APEC และ ASEM เป็นต้น
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์