หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFS ย่อมาจาก...

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1828)
 
AFS ย่อมาจาก APEC Food System
 
หมายถึง คณะทำงานเฉพาะ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร โดยได้กำหนดเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การกระจายเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร และการส่งเสริมการค้าอาหาร
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์