หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
‘เซ่งตะโลง’ มะม่วงพันธุ์ดีของประเทศเมียนมา

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3991)

เมียนมามีพันธุ์มะม่วงที่มีชื่อเสียงและรสชาติดีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าพันธุ์ "เซ่งตะโลง” ผลไม่ใหญ่นักขนาดเท่ากับมะม่วงอกร่องและมีเนื้อละเอียดรสชาติหวานหอม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
 
สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีการพัฒนาการปลูกมะม่วงมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องสายพันธุ์และการจัดการดูแลรักษา และจากที่ปลูกและผลิตขายบริโภคกันในประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตมักจะคุ้นเคยบริโภคมะม่วงกินดิบ อาทิ เขียวเสวย แรดฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ฯลฯ ในกลุ่มมะม่วงกินสุกจะรู้จักเฉพาะพันธุ์อกร่อง มาถึงทุกวันนี้มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยน้ำดอกไม้สีทองที่มีการส่งออกไปยังหลายประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น นอกจากประเทศไทยแล้วเมียนมาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมาก และได้เริ่มมีการพัฒนาพันธุ์มะม่วงและการดูแลรักษาเพื่อให้มะม่วงมีคุณภาพดีด้วยลักษณะของกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวเมื่อนำมาแปรรูปเป็นขนมทำให้มีรสชาติ และกลิ่นของมะม่วงหอมละมุน อาทิ ทำเค้กโดยใช้มะม่วงพันธุ์เซ่งตะโลงจะมีรสชาติอร่อยมาก
 
ถ้าใครได้ไปเที่ยวยังประเทศเมียนมาจะได้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนเมียนมาและผลไม้ที่มัก จะพบเห็นอยู่มากคือ กล้วยและมะพร้าว เพราะเป็นผลไม้ที่คนเมียนมานิยมซื้อมาบูชาเทพ และกล้วยที่คน เมียนมานิยมบริโภคมากที่สุดคือกล้วยหักมุก ซึ่งชาวเมียนมาเรียกว่า "พีจาง”
 
สำหรับมะม่วงเมียนมานั้นมีหลายสายพันธุ์คล้ายกับมะม่วงไทย อย่างเช่นมะม่วงพันธุ์หยิ่งกะแว ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "อกแยก” มีลักษณะรูปทรงผลคล้ายมะม่วงอกร่องแต่รสชาติสู้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันเมียนมามีพันธุ์มะม่วงที่มีชื่อเสียงและรสชาติดีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าพันธุ์ "เซ่งตะโลง”
 
ในช่วงที่ประเทศอินเดียปกครองประเทศเมียนมาจะเรียกมะม่วงสายพันธุ์นี้ว่าเซน ทาโล ซึ่งจัดเป็นมะม่วงกินสุกที่มีรสชาติเช่นกัน ผลไม่ใหญ่นักขนาดเท่ากับมะม่วงอกร่องและมีเนื้อละเอียดรสชาติหวานหอม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จัดเป็นมะม่วงที่ มีชื่อเสียงที่สุดของเมียนมา และในขณะนี้ กำลังมีการพัฒนาเพื่อการส่งออก และเป็นมะม่วงที่มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในแถบเมืองมัณฑะเลย์ การผลิตและการตลาดของมะม่วงในประเทศเมียนมาส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออกและเทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงนอกฤดูยังตามหลังประเทศไทย ปัจจุบันเมียนมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมะม่วงพันธุ์ "เซ่งตะโลง” ให้มีคุณภาพดีและเริ่มมีการส่งออกบ้างแล้ว
 
 
 
โดย www.dailynews.co.th ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์