หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

คลังภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2540)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์