หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
มารยาทในการเข้าสังคมและการเข้าร่วมงานพิธีสำคัญในเวียดนาม

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 10300)

การติดต่อราชการ 
เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.30 น.
-ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในการติดต่อสถานที่ราชการ โดยชุดที่เหมาะสมคือการใส่สูท
-ควรเข้าใจระบบในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีหลายคนในการเจรจา ผู้ติดต่อจะต้องเจรจากับเจ้าหน้าที่ที่มีความอาวุโสมากที่สุด ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความอาวุโสน้อยกว่าจะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีกว่า
-ควรเข้าใจว่าชาวเวียดนามคุ้นเคยกับความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังนั้นแม้ชาวเวียดนามจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่เจรจาเสนอแต่ก็จะไม่ปฏิเสธหรือแสดงความเห็นแย้ง เนื่องจากเห็นว่าอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียหน้า จึงใช้วิธีนิ่งเงียบแทน หรือในบางกรณี การตอบรับ (Yes) หรือพูดว่า "ไม่มีปัญหา” ก็อาจเป็นเพียงการตอบเพื่อถนอมน้ำใจ
-ไม่ควรไปติดต่อราชการเวลาพัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชาวเวียดนามจะใช้เวลาพักในการหลับกลางวัน และชาวเวียดนามถือว่าการปลุกการหลับกลางวันถือเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง
-ในขณะติดต่อราชการไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเวียดนาม ในขณะติดต่อราชการ เพราะจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ข้าราชการ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
 
การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน
-ไม่ควรไปถึงงานก่อนเวลาที่ได้รับเชิญ เพราะอาจจะทำให้เจ้าภาพจะมีความรู้สึกกดดันในการเตรียมตัว ซึ่งถือเป็นมารยาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของชาวเวียดนาม
-เมื่อได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงาน ผู้ถูกเชิญจะต้องพิจารณาว่า ตนมีความสนิทสนมกับคู่บ่าว-สาวมากเพียงใด ถ้าผู้ถูกเชิญมีความสนิทสนมมาก จะต้องหาซื้อของขวัญให้แก่คู่บ่าว-สาว เพราะจะเป็นการแสดงความรัก และให้เกียรติแก่คู่บ่าว-สาว แต่หากสนิทสนมไม่มากกับคู่บ่าว-สาวก็ควรให้เงินสด
-การแต่งงานในประเทศเวียดนาม ไม่จำเป็นต้องมีสินสอด ตามธรรมเนียมของชาวเวียดนามเจ้าบ่าวจะมอบแหวน และเหล้าขาวให้เป็นของหมั้นเท่านั้น นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา ก็จะเป็นสิทธิของฝ่ายเจ้าบ่าวที่เป็นฝ่ายตัดสินใจให้เพิ่มเติมเอง เช่น เงินสินสอด หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 
การเข้าร่วมงานศพ
-วิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตของชาวเวียดนาม ควรกุมมือของญาติผู้เสียชีวิต โดยไม่ต้องกล่าวคำแสดงความเสียใจใดๆ
-ไม่ควรไปงานศพมือเปล่า ควรซื้อพวงหรีดหรือใส่ซองช่วยเหลืองานศพทุกครั้งที่ไปร่วมงานศพ การช่วยเหลืองานศพเป็นมารยาทของชาวเวียดนามที่ถือปฏิบัติ
 
การให้นามบัตร
-ควรใช้ทั้งสองมือในการยื่นและรับนามบัตรเพื่อแสดงความสุภาพ และควรดูนามบัตรของผู้ที่แนะนำก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 
มารยาทในการเยือนบ้านชาวเวียดนาม
-ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนไปเยือนบ้านชาวเวียดนาม เนื่องจากชาวเวียดนาม ถือว่าการไปเยือนบ้านผู้อื่นเป็นเรื่องที่จะต้องให้เจ้าของบ้านเตรียมตัว พร้อมกับเตรียมอาหารไว้รับรอง
-เมื่อไปเยือนบ้านชาวเวียดนาม ควรกล่าวคำทักทายผู้ที่มีความอาวุโสมากที่สุดก่อน รวมทั้งในการกล่าวลาก็จะต้องผู้ที่มีความอาวุโสมากที่สุดก่อนด้วย
-ควรมีของฝากเล็กๆ น้อยๆ ไปฝาก เพื่อเป็นการแสดงถึงน้ำใจที่มีต่อเจ้าของบ้าน
 
มารยาทในการให้ของขวัญ
-ควรให้ของขวัญแก่คู่เจรจาธุรกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ติดต่อ แต่ไม่ควรเป็นของที่มีราคาแพงเกินไป
-ควรห่อของขวัญด้วยกระดาษที่มีสีสัน เพราะโดยปกติดชาวเวียดนามชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีสีสันสดใส เพราะสื่อความหมายถึงความสุข
-ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนาม เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สื่อถึงความโศกเศร้าของชาวเวียดนาม
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์