หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การแสดงออกทางภาษากายของชาวสปป.ลาว

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3999)

การปฏิบัติตนต่อสตรี
-ควรระวังกิริยามารยาทต่อภิกษุและสามเณรซึ่งชาวสปป.ลาว ให้ความเคารพนับถือ ห้ามสตรีแตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดขาด
 
การใช้นิ้วบอกความต้องการ
-ไม่ควรใช้นิ้วชี้บอกความต้องการ เพราะเป็นกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ ควรใช้การผายมือเมื่อต้องการชี้ไปทางใดแทน การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ
-ชาวสปป.ลาว ถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ตำสุด ไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของต่างๆ หรือวางเท้าบนสิ่งของเพราะถือเป็นการแสดงท่าทางที่ไม่สุภาพ
 
การสัมผัสศรีษะของคนอื่น
-ชาวสปป.ลาว ถือว่าศรีษะเป็นสิ่งที่สูงสุดการจับศรีษะหรือตบศรีษะชาวสปป.ลาวเล่นถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพมาก ทั้งเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรงที่สุด หรือแม้กระทั่งการลูบศรีษะของเด็กๆ ก็ไม่ควรทำเช่นกัน
 
การใช้มือขวาและการส่งของ
-ควรใช้มือทั้ง 2 ข้าง หรือมือขวาในการส่งมอบของให้ชาวสปป.ลาว ซึ่งถือเป็นท่าทางที่สุภาพ แม้ผู้ที่ถนัดซ้ายก็ควรจะต้องทำเช่นเดียวกัน
 
การแสดงออกในที่สาธารณะ
-ควรระวังกิริยามารยาทต่อเพศตรงข้ามแม้ท่าจะเป็นคู่รักกันก็ตาม ชาวสปป.ลาวไม่นิยมแสดงความรักต่อกันในที่สาธารระ การกอดจูบกันในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและไม่ควรทำ
-ควรช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชาวสปป.ลาว
-ควรแต่งตัวให้สะอาด สุภาพและถูกกาลเทศะ เพราะชาวสปป.ลาว เป็นผู้ให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งกาย เพราะถือเป็นการเคารพสถานที่
-ไม่ควรสวมชุดว่ายน้ำ เสื้อที่ปกคลุมไม่มิดชิดหรือถอดเสื้อในที่สาธารณะ
 
สัญลักษณ์ท่าทาง
-ไม่ควรกอดหรือผลักคนอื่นจากด้านหลังเพราะชาวสปป.ลาว ถือเป็นการกระทำที่น่าอึดอัดใจ
-การเดินผ่านผู้ที่นั่งอยู่ ควรที่จะค้อมตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อาวุโสกว่า เพราะเป็นการแสดงกิริยาที่สุภาพ
-ถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่กว่านั่งบนพื้น เราควรนั่งในระดับที่เสมอกับพวกท่าน ไม่ควรนั่งในตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งเป็นการกระทำไม่เหมาะสมและไม่เข้าใจประเพณีอาวุโส
-ชาวสปป.ลาวมักจะต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนที่บ้านด้วยการเสริฟน้ำ ควรตอบน้ำใจไมตรีอย่างสุภาพ ถึงแม้ว่าคุณนะไม่อยากดื่มน้ำนั้นก็ตาม
-ไม่ควรแจกขนม ของฝาก หรือสิ่งของต่างๆ แก่เด็กๆ ที่พบเห็นตามข้างถนนหรือในสถานที่ได้ไปเที่ยวชม เพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีขอทานเกิดขึ้นในเมืองมากขึ้น วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการบริจาค คือ ต้องติดต่อผ่านผู้นำชุมชน เช่น นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) หรือหัวหน้าโรงเรียน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์