หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ราคาบิ๊กแมคกับกับการท่องเที่ยวในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2397)
 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
                              
 
เหตุที่เขียนเรื่องนี้เนื่องจากบังเอิญได้คุยกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันในอดีตนานมาแล้ว เขาได้วางแผนการเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าสักเกือบสองเดือนแล้ว โดยจะไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ แต่ปัญหาคือในขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องไวรัสเมอร์สอยู่ จึงไม่อยากเสี่ยงไปเกาหลีใต้แต่จะยกเลิกการท่องเที่ยวไปเลยก็กระไรอยู่ เพราะสมาชิกหลายคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่ของเขาได้เตรียมกายเตรียมใจไว้เป็นเดือนแล้ว ก็เลยตกลงใจว่าจะไปเที่ยวกันในประเทศใกล้ ๆ ในอาเซียนแทน
 
ปัญหาของเขาก็คือ ยังไม่ได้หารายละเอียดเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และอื่น ๆ ในประเทศอาเซียนต่าง ๆ เลย คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าไปสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายคงจะมากที่สุดเพราะเป็นประเทศร่ำรวย ค่าครองชีพก็น่าจะแพงกว่าประเทศอื่น ๆ ส่วนลาว เมียนมา หรือกัมพูชา ก็เห็นว่าใกล้ไป ที่อยากทราบขณะนี้ก็คือประเทศที่เหลือในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม ไม่ทราบว่าแต่ละประเทศ มีค่าครองชีพสูงต่ำมากน้อยกว่ากันในระดับใด
 
ในการดูค่าครองชีพอย่างคร่าว ๆ นั้น คนที่เคยร่ำเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างนอกจากจะเคยศึกษาเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อหัวซึ่งเป็นตัวเลขที่พอจะสะท้อนให้เห็นอำนาจซื้อของคนในแต่ละประเทศและยังพอที่จะทำให้เข้าใจต่อไปได้ว่าค่าครองชีพในประเทศเหล่านั้นจะสูงต่ำประมาณใดแล้ว ยังมีวิธีการดูค่าครองชีพในแต่ละประเทศอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้แนวคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อที่แท้จริง (purchasing power parity : PPP) มาเป็นเครื่องมือ
 
การที่บิ๊กแมคเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เนื่องจาก McDonald เป็นกิจการที่มีสาขาทั่วโลกและผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และบิ๊กแมคเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในบรรดาสินค้าชนิดต่าง ๆ ของ McDonald ทำให้เกิดหนทางที่ง่ายและสะดวกในการดูค่าครองชีพในแต่ละประเทศอีกทางหนึ่ง นั่นคือดูจากราคาบิ๊กแมคว่าในแต่ละประเทศขายบิ๊กแมคกันในราคาชิ้นละเท่าใด ซึ่งพอที่จะบอกได้คร่าว ๆ ว่าที่ไหนค่าครองชีพ (โดยเฉพาะหมวดอาหาร) สูงต่ำกว่ากันมากน้อยเพียงใด และราคาบิ๊กแมคที่กำลังพูดถึงนี้ก็พอจะให้คำตอบ คนที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นได้ตามสมควร
 
การสำรวจราคาบิ๊กแมคนั้น มีการดำเนินการกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดย The Economist ซึ่งได้จัดทำรายงานดัชนีบิ๊กแมค (Big Mac Index) กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) หรือเกือบสามสิบปีมาแล้ว และปัจจุบันก็ยังคงจัดทำรายงานดัชนีนี้ออกมาอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดคือรายงานดัชนีบิ๊กแมค ปี ค.ศ.2015 ที่มีการสำรวจไปเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมานี่เอง
 
หลักการสำคัญในการจัดทำดัชนี คือ เมื่อไปสำรวจราคาบิ๊กแมคในแต่ละประเทศได้แล้วจะนำราคา ที่ได้จากการสำรวจซึ่งแสดงเป็นเงินสกุลต่าง ๆ ของแต่ละประเทศแปลงเป็นหน่วยทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลท้องถิ่นกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะนั้น แล้วจึงนำมารายงานว่าแต่ละประเทศขายบิ๊กแมคกันชิ้นละกี่เหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้เห็นข้อมูลนี้สามารถเปรียบเทียบราคาในแต่ละประเทศได้โดยสะดวก ดังตารางแสดงดัชนีบิ๊กแมคประจำปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ของประเทศอาเซียนบางประเทศ
 
 
ส่วนประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ขณะนี้ยังไม่มี McDonald เปิดให้บริการ จึงยังไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบให้เห็นในตาราง (ทราบมาว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเปิดสาขาอยู่ โดยจะพิจารณาจากผลการประกอบการในเวียดนามซึ่งเปิดเป็นสาขาล่าสุดในอินโดจีนก่อน)
 
จากตารางแสดงดัชนีบิ๊กแมคในอาเซียนบางประเทศ หากพิจารณาจากราคาที่เป็นเหรียญสหรัฐฯ อาจจะไม่เห็นความแตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาจากราคาที่เป็นบาทดัชนีบิ๊กแมคคงพอจะมีส่วนให้คนที่มีงบประมาณจำกัดและให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารนำมาใช้ตัดสินใจในเบื้องต้นได้ว่า ระหว่างฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เขาควรไปเที่ยวที่ใดมากน้อยกว่ากัน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์