หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ไฟเขียวธุรกิจต่างชาติ

21 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1358)

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ( ม.ค.–มิ.ย. ) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว 207 ราย เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% มีเงินลงทุน 8,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และมีการจ้างงานคนไทย 4,370 คน เนื่องจากนักธุรกิจต่างชาติยังมั่นใจในเศรษฐกิจไทยรวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
 
"ในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจจะพิจารณาถึงคำรับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้วิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการที่นำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการผลิต การค้า การบริการ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด เป็นต้น”
 
สำหรับในเดือนมิถุนายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย 32 ราย เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ 1,566 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 819 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 13 ราย เงินลงทุน 370 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ ให้กู้ยืมเงิน และบริการทางบัญชี เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์