หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความร่วมมือในด้านอื่นๆ นอกจากด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

19 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4135)

 
 
ในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนไม่ได้มีเพียงการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนเท่านั้น หากแต่อาเซียนยังมีความร่วมมือมากมายหลายด้านเพื่อช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน อาทิ
 
-ความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้
-ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ความร่วมมือด้านสถิติของอาเซียน
-การรวมกลุ่มสาขาการบิน
-การรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์