หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจับจ่ายซื้อสินค้าของชาวเมียนมา

19 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3387)

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของชาวเมียนมานั้น สิ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ รองลงมาคือ เมื่อเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะเลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุด และเมื่อจะเลือกซื้อสินค้าจะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดเสมอ ซึ่งหากกล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าชาวเมียนมาจะคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยจะพยายามเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในร้าน และจะเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดเสมอ และมักเลือกซื้อสินค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุด
 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักในการเลือกซื้อสินค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่ค่อยคิดมากเมื่อจะซื้อสินค้า การช็อปปิ้งไม่ใช่เรื่องสนุกสนาน และมักจะซื้อของโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่บ่อยครั้ง โดยจะเห็นว่าชาวเมียนมาส่วนใหญ่ไม่ได้จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อความเพลิดเพลิน แต่จะใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในการให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ
 
 
โดย ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์