หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พนมเปญมีรถเมล์ติดแอร์วิ่งแล้ว ญี่ปุ่นช่วยทำนำร่อง 30 วัน

6 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1491)

ทางกรุงพนมเปญ กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือ “ไจก้า” ได้ร่วมกันเปิดเดินรถเมล์ในวันพุธ 5 ก.พ.นี้ อันเป็นโครงการนำร่องในความพยายามลดการจราจรติดขัดในเมืองหลวง และลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การทดลองนี้จะใช้เวลา 1 เดือน เพื่อประเมินผล และปรับปรุงการให้บริการจริง องค์การไจก้า ของญี่ปุ่น ได้จัดหารถเมล์โดยสารปรับอากาศสำหรับบริการนำร่องครั้งนี้ จำนวน 10 คัน แล่นหมุนเวียนให้บริการตามถนนสายยาวที่ผ่าใจกลางเมืองคือ ถนนมุนีวงศ์ (Monivong) ระหว่างเวลา 05.30-20.30 น.ประจำทุกวัน โดยจอด 36 สถานี ทุกๆ 10-15 นาที ค่าโดยสาร 1,500 เรียล (ราว 12.25 บาท) ต่อเที่ยว ดำเนินการโดยแผนกโยธาธอการและขนส่ง นายปา สุชาติวงศ์ (Pa Socheatevong) ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ กล่าวในพิธีเปิดบริการเดินรถว่า โครงการนำร่องนี้ก็เพื่อหาทางลดอุบัติเหตุบนทางหลวง และต้องการแก้ไขพฤติกรรมของชาวกัมพูชาที่นิยมใพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ในขณะที่จำนวนรถยนต์ในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คัน จักรยานยนต์อีก 1 ล้านคัน สำนัก่าวกัมพูชารายงาน. ที่มา : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์