หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

18 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7663)

 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์มาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2492 และมีความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดมายาวนาน เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization-SEATO) และอาเซียน เป็นแนวร่วมในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ
 
ในระหว่างปี 2545-2554 ด้านเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโตค่อนข้างดีสม่ำเสมอ และปี 2555 ฟิลิปปินส์เป็น คู่ค้าลำดับที่ 5 ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 235,340 ล้านบาท (7,585.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ 150,141.86 ล้านบาท (4,861.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์ 85,199.13 ล้านบาท (2,724.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 64,942.73 ล้านบาท (2,136.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 2 ของฟิลิปปินส์ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์
 
ด้านการลงทุนในปี พ.ศ.2554 ไทยลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่ 18 ภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ เครือโรงแรมดุสิตธานี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เครืออิตัลไทย เครือซิเมนต์ไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และธนาคารกรุงเทพ ขณะที่ฟิลิปปินส์ลงทุนในไทยเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน และในปี 2552 ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 โครงการ ภาคเอกชนฟิลิปปินส์ที่ลงทุนในไทยส่วนใหญ่เป็นสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท Universal Robina (ขนมขบเคี้ยว) San Miguel (เบียร์) และบริษัท Thai Liwayway Food Industries (ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อรินบี้และเครื่องดื่ม) ในปี 2553 มีโครงการจากฟิลิปปินส์ได้รับใบประกาศอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (Promotion Certificate Issue) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ คือ กิจการโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 
ด้านการท่องเที่ยวในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์มาไทยจำนวน 271,903 คน และ  นักท่องเที่ยวไทยไปฟิลิปปินส์ ประมาณ 20,000 คน รัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยให้การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูง การจับคู่ทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการจัดทำโครงการจุดหมายปลายทางร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ (Thailand-Philippines Tourist Package) เนื่องจากทั้งสองประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สวยงามและเป็นนิยมของชาวต่างชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อาเซียนในภาพรวมอีกด้วย
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์