หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกัมพูชา

18 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3689)

 
กัมพูชามีระบบไฟฟ้าและประปาที่ได้มาตรฐานในการใช้อุปโภคทั่วไปและการใช้ในอุตสาหกรรม    มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 ราย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ราย ในส่วนของระบบ  อินเทอร์เน็ตของกัมพูชานั้นมีโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เพราะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลเยอรมันและ JBIC (Japan Bank for International Cooperation) โดยการวางสายไฟเบอร์ออฟติก (Optical Fiber) จากปอยเปต (ติดชายแดนไทย) ไปจนถึงบาเว็ท (ติดชายแดนเวียดนาม) แต่ทั้งนี้อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตยังค่อนข้างสูง จากการสำรวจพบว่า ในปี พ.ศ.2551 มีให้บริการ 9 ราย ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาประมาณ 15,950 ราย
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์