หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของชาวกัมพูชา

17 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6268)

ในประเทศกัมพูชามีตลาดอยู่หลายรูปแบบ ตั้งแต่ตลาดขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ราคาก็จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทาน แบรนด์จากต่างประเทศดูเหมือนว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า แบรนด์ของประเทศกัมพูชาเอง ในการซื้อสินค้าแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และการใช้
 
การซื้อสินค้าของกลุ่มตัวอย่างกัมพูชา พบว่าสินค้าอุปโภคที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ยาสีฟัน กระดาษชำระ กว่าครึ่งหนึ่งมักจะซื้อตามร้านค้าในตลาดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสินค้าพวกโลชั่น ครีมบำรุงผิว น้ำหอมดับกลิ่นกาย มักจะซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยจะซื้อประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์จะซื้อตามร้านขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งจะนานๆ ซื้อครั้ง
 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าชาวกัมพูชาจะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย ราคาเหมาะสม และถ้าให้เลือกระหว่างสินค้าของไทยและเวียดนามในราคาที่เท่ากันหรือแตกต่างกันไม่มาก คนกัมพูชาจะเลือกสินค้าไทยโดยไม่ลังเล ส่วนสินค้าจากจีน และเกาหลีใต้ในปัจจุบันได้เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหนังสือชุดเกาหลี ที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมในกัมพูชาเป็นอย่างมาก
 
ทัศนคติเกี่ยวกับการจับจ่ายซื้อสินค้า
ด้านทัศนคติในการซื้อสินค้าของชาวกัมพูชา กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้ามากที่สุด
 
ทั้งนี้ชาวกัมพูชาให้ความสำคัญกับฐานะทางสังคมเป็นอย่างมาก และชาวกัมพูชาชอบที่จะใช้ของแบรนด์เนมเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่ง ชอบที่จะโชว์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์ บ้าน ของแบรนด์เนม เช่น กระเป๋า Louis Vuitton หรือ นาฬิกา Patek Phillippe และรถยนต์ ยี่ห้อ Rolls Royce ซึ่งเป็นสินค้าที่พอมองเห็นก็จะจำได้ทันทีว่าเป็นยี่ห้อมีชื่อเสียง
 
คนกัมพูชามีทัศนคติที่ว่า พร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าใดก็ตามเท่าที่มี เพื่อบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม ทั้งนี้ คนกัมพูชามีรายได้จากการค้าขาย การทำการเกษตร การเข้ามารับจ้างทำงานในโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร และรายได้ที่สำคัญคือ การขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติ ทำให้คนกัมพูชามีฐานะขึ้น อันดับแรกมักจะซื้อรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และแม้แต่การซื้อเพชร ซื้อทอง เพื่อเก็บสะสมแทนเงินสด และใช้เครื่องประดับ ที่ใช้ในการออกงาน
สังคม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นของชาวกัมพูชา
 
1.ความจำเป็น 38%
2.คุณภาพสินค้า 21%
3.แสดงถึงรสนิยมของตนเอง 11%
4.เป็นที่นิยมในกลุ่มเพื่อนๆ 9%
5.แสดงถึงฐานะ 9%
6.โปรโมชัน 7%
7.ราคา 4%
8.อื่นๆ 1%
 
 
 
โดย ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์