หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กษัตริย์กัมพูชาเสด็จจีน ตรวจพระสุขภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2014

ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อตรวจพระสุขภาพตามกำหนดทุก 6 เดือนเช่นเดียวกับอดีตกษัตริย์คือสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ทรงประทับอยู่ในเมืองหลวงของจีนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีให้แพทย์ถวายการรักษาพระอาการเกี่ยวกับมะเร็งและพระหทัย จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในกรุงปักกิ่งในเดือน ต.ค.2555. -- ภาพ: สำนักข่าวกัมพูชา. สมเด็จพระนโรดมบรมนาถสีหมุนี กับพระมารดาคือ สมเด็จพระราชินีนโรดมมุนีนาถสีหนุ เสด็จพระราชดำเนินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อตรวจพระสุขภาพของทั้ง 2 พระองค์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจีน ซึ่งทำให้นายเจียซิม ประธานวุฒิสภาขึ้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนประมุขแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งตามกฎหมาย ทั้ง 2 พระองค์เสด็จฯ จีนครั้งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2556 เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน นายเฮงสัมริน ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรีฮุนเซน เจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์จำนวนมาก ไปส่งเสด็จพระราชดำเนินที่ท่าอากาศโปเจินตง กรุงพนมเปญ ตามประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างที่กษัตริย์สีหมุนี เสด็จต่างประเทศนี้ ประธานวุฒิสภา สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาลเจียซิม จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการประมุขแห่งรัฐ ทั้ง 2 พระองค์เช่นเดียวกับสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้เสด็จฯ พระเทศจีนเพื่อตรวจพระสุขภาพเป็นระยะตามกำหนด ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลจีน อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงพำนักอยู่ในเมืองหลวงของจีนติดต่อกันหลายปีให้แพทย์ถวายการรักษาพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็ง จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2555 ในกรุงปักกิ่ง. ที่มา : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์