หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตือนเกาะในอินโดนีเซีย 1,500 เกาะจะจมน้ำ

27 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1235)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia Development Bank) แสดงความเป็นกังวลกับเรื่องระดับน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นอันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนในอนาคต พร้อมกับคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 เกาะของอินโดนีเซียจำนวน 1,500 เกาะ อาจต้องถูกลบออกไปจากแผนที่ โดยกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียและเกาะทางตอนเหนือจะจมอยู่ใต้น้ำ และกลายสภาพเป็นทะเลสาบ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีความวิตกกังวลว่าประชากรกว่า 42 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอาจจะต้องอพยพย้ายถิ่น เพื่อหลีกหนีระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์อันประกอบด้วยหมู่เกาะทั้งเล็กและใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีมากกว่า 17,000 เกาะที่ตั้งเรียงรายอยู่ โดยกว่า 6,000 เกาะที่ไม่มีประชาชนอาศัย ซึ่งที่ผ่านมา มีการเก็บข้อมูลระดับน้ำทะเลที่เกาะอาเจะห์ สุมาตราเหนือ ปาปัว และริเยา พบว่า ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาสภาวะโลกร้อน ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแบบเฉียบพลัน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบวงกว้างต่อประชากร อย่างไรก็ตาม การอพยพย้ายถิ่นเพื่อป้องกันก่อนเกิดภัยธรรมชาติอาจเป็นประเด็นใหม่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องนำมาพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่มากกว่าในการอพยพประชากรหลังเกิดภัยธรรมชาติ ที่มาของข้อมูล Voice TV เรียบเรียงโดย นางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์