หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชาวนาในชาติอาเซียนลงมติตั้งสมาพันธ์ชาวนาอาเซียน

27 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1177)

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยหลังจากเดินทางกลับจากประเทศพม่าว่า ได้ไปร่วมประชุมกับผู้แทนชาวนาของชาติต่างๆในอาเซียน ซึ่งมีการหยิบยกปัญหาของชาวนาไทย เป็นกรณีศึกษา และครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 1-2 ประชุมุมที่ประเทศไทย และครั้งที่ 3 ประชุมที่ประเทศพม่า และที่ประชุมสรุปว่าจะมีการตั้ง สมาพันธ์ชาวนาอาเซียน เพื่อดูแล พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของชาวนา และปกป้องการเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุน อีกทั้งเป็นองค์กรที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของชาติในอาเซียน ให้ความสนใจในคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของของชาวนา สำหรับแนวทางที่รัฐบาลไทยจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวนาในขณะนี้ ทั้งการพักชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน การให้กู้เพิ่มอีก 1 แสนบาท รวมถึงการระดมทุน โดยห้ ธ.ก.ส.ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และให้กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ ถือเป็นแนวทางที่บ่งชี้ว่า รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา และขอเพียงกลุ่มนายทุนและฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้าม หยุดต่อต้านเท่านั้น เชื่อว่าปัญหาเรื่องเงินค้างจ่ายชาวนาจะแก้ไขได้ ที่มา : มติชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์