หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวสร้างเขื่อนไฟฟ้าส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือ

28 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1388)

ซินหวา - สำนักข่าวเวียงจันทน์ไทม์สของลาว รายงานวันนี้ (27) ว่า ลาวได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้ายอดอู ขนาด 450 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายการพัฒนาในแขวงพงสาลี ที่ติดพรมแดนจีน และเวียดนาม ซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในแขวงพงสาลี ทางภาคเหนือที่อยู่ห่างไกลของประเทศ ติดกับมณฑลหยุนหนัน ของจีน และ จ.เดียนเบียน ของเวียดนาม โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ในวันจันทร์ (24) นายกรัฐมนตรีทองสิง ทำมะวง ได้เดินทางเยี่ยมชมการทำงานที่แขวงพงสาลี เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ประจำแขวงเพิ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ และยังแนะนำเจ้าหน้าที่ระบุสาเหตุความยากจนของชาวบ้าน และการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นอาจช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในระหว่างการเยือนแขวงพงสาลี นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแขวง โดยระบุว่า ความได้เปรียบนี้จะช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างแขวงกับประเทศจีน และเวียดนามสะดวกสบายยิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่น ได้จัดสรรความช่วยเหลือเป็นมูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ให้แก่ลาว เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ โดยพิธีลงนามข้อตกลงกู้ยืมระหว่างรัฐบาลลาว และญี่ปุ่น มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2556 บริษัท TESPESO และบริษัท HASAMA ของญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาโครงการตามลำดับ และนอกจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ยังรวมถึงการก่อสร้างโครงข่ายส่งกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 16 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานทดแทน ระบุว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ชาวลาว 658 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ใน อ.ยอดอู แขวงพงสาลี และการขยายพื้นที่การส่งกระแสไฟฟ้าในแขวงจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พลังงานจะช่วยส่งเสริมการผลิต สร้างรายได้และลดความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบัน ครอบครัวชาวลาวในแขวงพงสาลี มีเพียง 43% ที่มีไฟฟ้าใช้ โดยรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า โครงการเขื่อนไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยให้แขวงประหยัดค่าไฟฟ้าจากต่างชาติถึง 270,000 ดอลลาร์ต่อปี. ที่มา : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์