หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชายอมขึ้นเงินเดือนแรงงาน เป็น 100 ดอลล์

28 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1314)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ทางการกัมพูชาได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อกำหนดให้ภาคการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้ามีค่าแรงขั้นต่ำที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน พร้อมกับได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการปรับค่าแรงขั้นต่ำ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธาน นอกจากค่าแรงอัตราใหม่แล้ว นายจ้างยังต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก เงินเพิ่มกรณีไม่ขาดงาน (Attendance) เงินเพิ่มตามประสบการณ์และความอาวุโส (Seniority) ซึ่งกล่าวโดยสรุป แรงงานจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อทำงานครบหนึ่งปี และไม่ขาดงานในเดือนนั้น ในภาพรวม นายจ้างส่วนใหญ่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์แรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ยังต่ำกว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาค และผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นตามมา ขณะที่ Bretton Scaroni ประธาน International Business Chamber (IBC) และประธานหอการค้าอเมริกันประจำกัมพูชา (AMCHAM) เห็นว่า ปัญหาการทำธุรกิจในกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่ค่าแรงเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ต่ำด้วย ในประเด็นนี้ สมาคมผู้ค้าของกัมพูชาให้สถิติเชิงเปรียบเทียบว่า แรงงานกัมพูชามีความสามารถในการผลิตกางเกงยีนส์เพียง 20 ตัวต่อวันต่อคน ซึ่งน้อยกว่าความสามารถของแรงงานจีน ซึ่งผลิตได้เฉลี่ย 36 ตัวต่อวันต่อคน นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่นายจ้างเห็นตรงกัน คือ การขึ้นค่าแรงในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้า ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อาจเป็นชนวนที่นำไปสู่การขอขึ้นค่าแรงในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์