หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EGA เปิดตัวบริการเสริม ศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวน์ภาครัฐ

12 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1746)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้แถลงข่าวเปิดตัวบริการเสริมศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (DR Site) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ EGA ได้เปิดให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐหรือ G-Cloud และได้รับความนิยมจากหน่วยงานภาครัฐมาใช้บริการกว่า 600 ระบบในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ EGA ต้องเพิ่มบริการใหม่เพื่อทำให้ระบบคลาวน์คอมพิวติ้งภาครัฐเกิดความสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริการโครงสร้างพื้นฐานผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งทาง EGA จะเริ่มเปิดให้บริการระบบศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ เพื่อรองรับการให้บริการกับระบบโปรแกรมสารสนเทศที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการอยู่บนระบบ G-Cloud ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (DR Site) คือเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ทรัพยากรในการประมวลผลด้วยเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อเป็นการยกระดับข้อมูลของหน่วยงานราชการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้จะเริ่มดำเนินการได้แต่จะมีการคัดสรรระบบงานในการเข้าร่วมเนื่องจากการบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูงมาก ทาง EGA จึงไม่สามารถเปิดให้บริการระบบดังกล่าวครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ใช้บริการอยู่บนระบบ G-Cloud มากกว่า 600 ระบบงาน
 
ดังนั้น ในระยะแรกจะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะกับระบบสารสนเทศของรัฐที่สำคัญ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่สนใจและนำร่องเข้าร่วมทดสอบจำนวนกว่า 20 ระบบงานบริการ ทั้งนี้ ทาง EGA ได้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางในการผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบ G-Cloud และคาดหวังว่าในอนาคตจะเป็นการพลิกโฉมระบบสารสนเทศของไทย และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์