หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การสนทนาเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ในสปป.ลาว

10 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3042)

การสนทนาเรื่องศาสนา
-ควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนื่องจากเรื่องราวในบางประเด็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคล หรือชุมชนซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไป
 
การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์
-ควรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจจะนำไปสู่การโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ของพระแก้วมรกต การพูดเปรียบเทียบความใหญ่เล็กของประเทศหรือของระบบเศรษฐกิจ การกล่าวว่าไทยกับลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เนื่องจากชาวสปป.ลาวมองว่าไทยกับลาวเป็นเพื่อนกัน อยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น
 
การสนทนาเรื่องการเมืองการปกครอง
-พึงหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองการปกครองของสปป.ลาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการโต้เถียงกันได้ นอกจากนี้ยังไม่ควรสนทนาเกี่ยวกับการเมือง หรือถามความเห็นเปรียบเทียบ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของระหว่างไทยกับสปป.ลาว ว่าของใครดีกว่าหรือสวยกว่า เพราะจะนำมาซึ่งความอึดอัดใจทั้งสองฝ่าย นำพาให้ไม่ "ม่วนอก ม่วนใจ” กันเสียเปล่า ๆ ยกเว้นเป็นการแสดงความเห็นโดยสมัครใจของชาวสปป.ลาว
 
การตักบาตรพระ
-เมื่อพระสงฆ์หรือสามเณรมาบิณฑบาต เราต้องมารอก่อนหน้าท่านจะมาถึง การตักบาตรต้องระวังอย่าให้มือโดนบาตร ห้ามสวมรองเท้าหรือใส่หมวก หรือใส่ผ้าคลุมหัวขณะตักบาตร
 
การตักบาตรแบบชาวลาว
-ชาวสปป.ลาว นิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวข้าวต้มมัด(ชาวลาวเรียกว่า "ข้าวต้ม”) และขนมหรือลูกอม ส่วนกับข้าวจะนำไปถวายที่วัด หญิงจะนั่งคุกเข่าใส่บาตร ส่วนชายนั้นยืนได้ ทั้งหญิงและชายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยจะสะพายผ้าเบี่ยงจากบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 
การทำบุญ
-ในวันพระทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ชาวสปป.ลาว นิยมทำบุญตักบาตร หรือนิมนต์พระมาสวดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล -หนึ่งในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชนชาว สปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คือ ในวันพระ(ข้างขึ้น) ให้จัดพานดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายพระสงฆ์และคารวะสามี "ครอง14” คำว่า "ครอง” หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อควรปฏิบัติ 14 ข้อของพุทธศาสนิกชนชาวสปป.ลาว ในการครองตนเป็นคนดี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังยึดถือสืบต่อกันมา
-หนึ่งในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชน ชาวสปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คือ "อย่าเดินเหยียบเงาพระสงฆ์” เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ -หนึ่งในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชนชาวสปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคือ "อย่านำอาหารเหลือไปถวายแด่พระ” จะเป็นบาปทั้งชาติและชาติหน้า
 
การแสดงความเคารพสิ่งสักการบูชา
-ประเทศสปป.ลาว มีสถานที่และสิ่งสักการบูชาที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการบูชาสิ่งหนึ่งของชาวสปป.ลาว ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายที่สุภาพในการเที่ยวชมหรือถ่ายรูป รวมทั้งการเข้าเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็ไม่ควรแตะต้องหรือเข้าไปในบริเวณหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต และไม่ควรนำอาหารเข้าไปรับประทานในอุโบสถหรือดื่มน้ำจากขวด เป็นต้น
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์