หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สพฐ. เตรียมจัดสอนวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง

10 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3335)

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ด ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอนอาชีพให้นักเรียนในสังกัดมาแล้ว 2 รูปแบบ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2558 คือ ทวิศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวม 308 โรง เมื่อจบหลักสูตรเด็กจะได้รับวุฒิบัตร 2 ใบ และเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส โดย สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต เปิดสอนเขตละ 2 แห่ง รวม 366 แห่ง เพื่อให้เด็กมีอาชีพหลักติดตัวอย่างน้อย 1 อาชีพ ล่าสุด สพฐ. เตรียมจัดโครงการรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 
นายกมล รอดคล้าย กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการต่อยอดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบจัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนาระยะแรก 5 แห่ง ก่อนขยายเป็น 10 แห่ง เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.สะเดา จ.สงขลา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดน จ.มุกดาหาร ชายแดน จ.ตราด ชายแดน จ.เชียงราย ชายแดน จ.กาญจนบุรี ชายแดน จ.หนองคาย ชายแดน จ.นครพนม และชายแดน จ.นราธิวาส
 
ทั้งนี้ การสอนทุกวิชาจะต้องนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือการติดต่อระหว่างประเทศตามที่พื้นที่นั้น ๆ มีความต้องการ เบื้องต้นจะนำร่องก่อน 1 ปี เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา บริบทของพื้นที่ และจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จ จากนั้น จะจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2559

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์