หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศธ.เล็งดึง "บริติช เคานซิล" จัดทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเด็กไทยทั่วประเทศ

10 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1563)

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม Going Global 2015 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2558 ที่สหราชอาณาจักร และได้ไปดูการจัดการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ พบว่าหลายประเทศกำลังดำเนินการเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา อาทิ ประเทศบราซิล       ประเทศรัสเซีย ฯลฯ ซึ่งก็ประสบปัญหาเหมือนกัน ครูผู้สอนไม่มีความถนัดการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในส่วนของประเทศไทยตนได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ควรเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยทั้ง 9 แห่ง เนื่องจากในการนำเสนองานวิจัยก็ต้องเสนอด้วยภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะค่อย ๆ ปรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน เชื่อว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กและเยาชนทุกคนตื่นตัวและสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะถ้าหากอยากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง
 
นอกจากนั้น กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้ทางบริติช เคานซิล เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดทดสอบให้ เบื้องต้นจะทดสอบนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงเด็กที่เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นใช้หลักสูตรเดียวกันต่อเนื่องไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ทำให้การวัดมาตรฐานระดับประเทศจะเห็นภาพได้ชัด แต่หากเป็นในระดับอุดมศึกษาความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามคณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนการจะวัดมาตรฐานทั้งประเทศทำได้ยาก
 
"หากจัดทดสอบทั่วประเทศต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเสนอทางบริติชฯ ว่า ในระยะแรกอาจต้องร่วมลงทุนกันระหว่างบริติชฯ และรัฐบาลไทย ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากการทดสอบดังกล่าวด้วย อาทิ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมีใบรับรองก็ให้ใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม เวลานี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณดำเนินการ ซึ่งหากจัดทดสอบคาดว่าจะมีเด็กที่สมัครใจร่วมทดสอบประมาณ 2 แสนคน ขณะเดียวกันถ้าหลายฝ่ายเห็นประโยชน์ของการทดสอบดังกล่าวก็จะช่วยผลักดันให้เด็กมัธยมสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และถึงเวลานั้นทุกฝ่ายต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยเน้นให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราต้องเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเพราะมีความสำคัญมากต่อการสื่อสารทั่วโลก การทำงานในอนาคตและเวลานี้หลายประเทศก็ขับเคลื่อนกันไปหมดแล้ว" รศ.นพ.กำจร กล่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์