หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชี้ตัวเลขค้าชายแดนพุ่งต่อเนื่อง ผู้ว่าฯนครพนมคาดปี 58 ทะลุแสนล้าน

9 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2255)

(9 มิ.ย.58) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าชายแดนของ จ.นครพนม ตั้งแต่มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม - คำม่วน มาตั้งแต่ปลายปี 2554 ถือเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ที่มีระยะทางสั้นที่สุดเชื่อมไปยัง ลาวตามเส้นทางถนนเศรษฐกิจหมายเลข 12 เข้าสู่ชายแดนเวียดนามแถบ จ.เงอาน จ.ฮาติงห์ และจีน
 
จ.นครพนม เป็นจุดแข็งของการขนส่งสินค้าส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้วัดคือ มูลค่าการค้าชายแดนมีตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังสะพานข้ามโขงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เป็น 100 เท่าตัว โดยจากสถิติการค้าพบว่า ปี 2554 มีมูลค่าการค้าชายแดน รวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ส่วนปี 2555 เพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท ปี 2556 เพิ่มเป็น 50,000 ล้านบาท และปี 2557 เพิ่มขึ้นสูงเกือบ 90,000 ล้านบาท
 
คาดว่าในปี 2558 จะมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท บวกกับ จ.นครพนม ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการ ค้าการท่องเที่ยวชายแดนที่สำคัญของภาคอีสาน ยิ่งจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนพุ่งสูงขึ้น และล่าสุดทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กรมการขนส่ง ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท บริเวณพื้นที่ติดกับสะพานข้ามโขง
 
ผู้ว่าฯ นครพนม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางภาครัฐและหอการค้าได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเดินหน้ากำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เขต อ.เมืองนครพนม 10 ตำบล และ อ.ท่าอุเทน 3 ตำบล พัฒนาเชิงรุกรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้า เริ่มจากพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกภูกระแต เนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ ในพื้นที่บ้านไผ่ล้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ให้นักลงทุนมาเช่าประกอบกิจการส่งออกนำเข้าสินค้า ซึ่งจะมีการดูแลสิทธิประโยชน์ดึงดูดนักลงทุน เข้ามาในพื้นที่ให้มากที่สุด เน้นการส่งเสริมสินค้าการเกษตรเป็นหลัก โดยมีการกำหนดกลุ่มกิจการเป้าหมายไว้ถึง 13 กลุ่ม ที่สำคัญทาง จ.นครพนม จะได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภาคการเกษตรเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครบวงจร ที่จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
 
ปัจจุบันพบว่า สินค้าที่ส่งออกผ่านชายแดน จ.นครพนม ไปลาว เวียดนามและจีนที่สำคัญของไทย คือ ผลไม้ตามฤดูกาลอาทิ ลิ้นจี่ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมาวางแนวทางให้ จ.นครพนม มีตลาดสินค้าการเกษตรปลอดภัย ที่เชื่อมไปยังภูมิภาคอินโดจีน อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2559 หลังประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลดีให้ จ.นครพนม เป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีความตื่นตัวเข้ามาวางแผนการลงทุนต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี จ.นครพนม จะเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้าไปยัง ลาว เวียดนาม และจีน อย่างแน่นอน
 
 
 
โดย www.naewna.com

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์