หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ต่างชาติแห่ลงทุนพื้นที่ ศก.พิเศษ

8 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1387)

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวนมาก โดยเฉพาะญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ เนื่องจากมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและบริการด้านต่าง ๆ ของอาเซียน จึงเหมาะในการกระจายสินค้าไปยังตลาดต่าง ๆ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงมีแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน จะเร่งทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อโรดโชว์นักลงทุนประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 เขต เบื้องต้นคณะทำงานจะเร่งจัดทำหนังสือคู่มือนักลงทุนเพื่อให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด
 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะให้ความสนใจเรื่องของอาหารเป็นหลัก ขณะที่อินเดียก็จะเน้นเรื่องของเครื่องประดับและอัญมณี เพราะมั่นใจศักยภาพฝืมือแรงงานของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลาย ๆ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการโรดโชว์นั้นก็คงจะเน้นตามประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนหรือประเทศที่รัฐมนตรีของไทยไปเยือน
 
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับนักธุรกิจในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการเก็งกำไรที่ดินจนราคาเพิ่มจากเดิมเป็นเท่าตัวหรือมากกว่านั้น เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ที่รกร้างในส่วนของทหารและกรมธนารักษ์ที่อยู่ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อมาจัดสรรให้กับนักลงทุนได้มีโอกาสเข้ามาเช่าพื้นที่ในราคาไม่แพงด้วย เพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนเป็นหลัก
 
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาขยายการลงทุน หรือให้สามารถดำเนินกิจการได้หลังจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปธรรมที่เต็มตัว ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การผลิต การทำตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน และด้านแหล่งเงินทุน เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์