หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เมียนมาร์หลายร้อยประท้วงต้านธุรกิจน้ำมัน

4 มีนาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1379)

กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่า บริษัทเหล่านี้ต้องรับผิดชอบกับปัญหาระบบทางเดินหายใจของผู้คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมา สร้างทั้งฝุ่นละออง ความสกปรก และยังทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจในบริเวณนั้น คือ ปตท.สผ. อินเตอร์เนชันแนล (ปตท.สผ.อ.) ปิโตรนาส และโททาล

นางสาววันนา โท แห่งเครือข่ายพัฒนาประจำภูมิภาค (อาร์ดีเอ็น) กล่าวว่า บริษัทหลายแห่งที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ที่เกิดปัญหาสุขภาพนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใช้ถนนหนทางที่สกปรกทรุดโทรมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ จนผู้คนที่ต้องสูดลมหายใจเข้า-ออกเป็นประจำ จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ทั้งนี้ เครือข่ายพัฒนาประจำภูมิภาค (อาร์ดีเอ็น) ซึ่งเป็นกลุ่มประชาสังคมประจำท้องถิ่น คือผู้รับผิดชอบจัดการประท้วง พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเบื้องต้น 3 ประการให้ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงสภาพถนน ดำเนินมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่รับประกันประสิทธิผลการดำเนินงาน

ขณะที่ข้อเรียกร้องสุดท้ายที่ต้องการบริการไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านในกันบักเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนั้น ถูกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าการจัดหา และบริการไฟฟ้าควรเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น ไม่ใช่หน้าที่ของเอกชนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหลายร้อยคนจาก 20 หมู่บ้านในเมืองกันบัก ซึ่งเข้าร่วมประท้วงในครั้งนี้ ต่างพากันระบุว่า ปตท.สผ.อ. ปิโตรนาส และโททาล เป็นตัวการที่ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น

ปัจจุบัน ถนนสายหลักที่เชื่อมจากเมืองกันบักไปยังแหล่งขุดเจาะก๊าซเยตากุน เพื่อลำเลียงและขนส่งมายังประเทศ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งพระสงฆ์ในท้องถิ่นชี้ว่า โครงการด้านพลังงานที่เป็นต้นเหตุของปัญหามากว่า 20 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้คนจึงตัดสินใจออกมาประท้วงเพื่อให้สาธารณชนรับรู้

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้คนท้องถิ่นออกมาแสดงอาการต่อต้านธุรกิจผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยผู้จัดพยายามขออนุญาตจัดการประท้วงต่อทางการถึง 7 ครั้ง กว่าจะได้รับการอนุญาตในท้ายที่สุด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์