หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นักลงทุนหน้าใหม่อาเซียนและญี่ปุ่นกระชับสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ

6 มีนาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1675)

นักลงทุนหน้าใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในงานเสวนานักลงทุนหน้าใหม่อาเซียน-ญี่ปุ่น: หุ้นส่วนเพื่อการเติบโต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในสองกิจกรรมซึ่งนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 เดือนตุลาคม 2556 และได้รับความเห็นชอบจากนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยมีกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นผู้จัดงานและกองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF) ให้การสนับสนุน

การอภิปรายได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ เวทีเสวนายังได้พูดถึงการนำยุทธศาสตร์มหาสมุทรสีฟ้า หรือ Blue Ocean Strategy มาใช้ รวมทั้งการเป็นพันธมิตรระหว่างนักลงทุนจากนานาประเทศ ผู้เข้าร่วมการเสวนาเห็นด้วยว่าหน่วยงานภาคเอกชน นักลงทุน และสตรีจะมีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้ การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ก็จะกระตุ้นกำลังการซื้อที่สูงขึ้น ซึ่งน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : ASEAN Update สำนักเลขาธิการอาเซียน


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์