หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ADB ย่อมาจาก.....

7 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5818)
 
ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank
 
หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น
 
โดยสมาชิกเกือบทั้งหมดเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์