หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMM ย่อมาจาก.....

7 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2980)
 
AMM ย่อมาจาก ASEAN Ministerial Meeting
 
หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับการประชุม AEM โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง และสังคมของอาเซียน
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์