หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลุ้นใช้บาทลงทุนพม่าลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน หวังเอื้อรายเล็กเข้าไปขยายธุรกิจ

11 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1308)

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่าเปิดเผยว่า ไทยอยู่ระหว่างเจรจากับรัฐบาลพม่า ให้พิจารณาอนุญาตให้นักลงทุนใช้เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ ในการทําธุรกรรมซื้อขายและลงทุนในพม่าได้ จากปัจจุบันที่ต้องแลกเป็นเงินจ๊าดก่อน การเจรจาครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพการลงทุนของนักธุรกิจไทยขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้ไปลงทุนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งเจรจาเรื่องมาตรการจูงใจอื่นๆ ด้วย ซึ่งล่าสุดจะเปิดด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นด่านถาวรในเดือนหน้า และจะมีการเปิดด่านเพิ่มอีก 3-4 แห่ง ใน จ.แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนให้คล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยตัดสินใจลงทุนในพม่าช่วง 1-2 ปีนี้ ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) จะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปี 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เปิดตลาดก่อนนักลงทุนญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งในอนาคตมีโอกาสแซงหน้านักลงทุนไทยเพราะมีศักยภาพด้านการลงทุนสูงกว่า

ทั้งนี้ หากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเร่งสนับสนุนนักลงทุนอย่างจริงจัง คาดว่า มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในพม่าจะเพิ่มเป็น1.2-1.5 หมื่นล้านบาท ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าขณะที่แนวทางการลงทุนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของพม่าเช่น พม่าตั้งเป้าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความเป็นเลิศ ควรนําเสนอนวัตกรรมทางเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นต้น รวมถึงการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะเศรษฐกิจของพม่าเติบโตอย่างต่อเนื่องประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้น

ด้าน นายประจวบ สุภินี อดีตอัครราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้งกล่าวว่า ในช่วง 5 ปีจากนี้จะเป็นโอกาสทองของนักธุรกิจไทยที่ขยายตลาดและสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักของชาวพม่า เพราะไทยได้เปรียบในเรื่องของทําเลซึ่งอยู่ติดกับพม่า ทําให้การขนส่งสะดวกรวมถึงคนพม่าต่างยอมรับคุณภาพของสินค้าไทยอยู่แล้ว

สําหรับการลงทุนของต่างชาติในพม่าในช่วงปี 2555-2556 พบว่าเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ธุรกิจเปิดกิจการใหม่ 94 ธุรกิจ แบ่งเป็นทุนจีน 1.3 หมื่นล้านบาทไทย 9,500 ล้านบาท ฮ่องกง 6,300 ล้านบาท เกาหลีใต้ 2,900 ล้านบาท

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์