หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยผนึกญี่ปุ่นสร้างพันธมิตรบุกอุตสาหกรรมใหม่

12 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1415)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น (เอเจซี) เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2557 (1 เม.ย. 2557-31 มี.ค. 2558) ว่า ปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม (มิติ) จะให้เงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมแก่เอเจซีประมาณ 43 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน

ทั้งนี้ กิจกรรม 2 ด้านที่จะใช้เงินสนับสนุนดังกล่าว ได้แก่ การสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่นและอาเซียน และการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ และการสร้างฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์โตเกียว บอร์ดคาสติ้ง ซิสเต็มส์ (ทีบีเอส) เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็คท์ โดยจะผลิตหนังสั้นและจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายอาหารไทยผ่านร้านอาหารที่ได้รับตราไทยซีเล็คท์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคอาหารไทยของชาวญี่ปุ่น โดยจะเน้นผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปที่รู้สึกว่าอาหารไทยเผ็ดและมีกลิ่นสมุนไพรมากจนเกินไป จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ เข้าใจ และปรับทัศนคติและภาพลักษณ์อาหารไทยที่สามารถผสมผสานความหลากหลายหลากรสชาติ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชาวญี่ปุ่นมากที่สุด

ที่มา : โพสต์ทูเดย


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์