หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เวียดนาม

5 มิถุนายน 2015

ระบบไฟฟ้า
 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเวียดนามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำแล้ง เขื่อนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำในบริเวณเมืองใหญ่ๆ เช่น นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง และนครเกิ่นเทอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งการไฟฟ้าเวียดนามได้คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวียดนามจะเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อปี และภายในปี พ.ศ.2558 เวียดนามจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 190,000 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันในเวียดนาม จำนวน 59,000 ล้านกิโลวัตต์
 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลเวียดนามได้หาแนวทางที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จากสถานีนิวเคลียร์ด้วย โดยจะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากสถานีทดลองเตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดเล็กที่เมืองดาลัท (Da Lat) ที่จังหวัดลั่มดอง (Lam Dong) ในภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามเป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ขนาด 2,000 เม็กกะวัตต์ภายในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามคาดว่าเวียดนามจะมีแหล่งยูเรเนียมอยู่ประมาณ 300,000 ตัน
ระบบประปา
 
ระบบน้ำประปายังไม่สามารถกระจายการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในชุมชนพื้นที่ห่างไกล และไม่ควรดื่มน้ำประปาโดยตรง เพราะประเทศเวียดนามยังขาดคุณภาพเรื่องความสะอาดของน้ำ โดยน้ำประปา จากบริษัท Dong Nai Water Supply Construction มีกำลังการจ่ายน้ำประปา 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ระบบโทรศัพท์
 
การให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วตามระดับการพัฒนาประเทศและความต้องการ บริการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์