หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ลักษณะภูมิอากาศกัมพูชา

5 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 23800)

ลักษณะภูมิอากาศกัมพูชา
 
ภูมิอากาศของกัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุมประจำปีมีลักษณะร้อนชื้นและมีฤดูฝนยาวนาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาฝนทำให้ฝนตกหนักเกือบทุกวัน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนั้น จะพัดพาอากาศเย็นสบายและลมฝนมาให้พอประปราย ช่วงเปลี่ยนฤดูท้องฟ้าจะมีเมฆแปรปรวน อากาศร้อนจัดและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม โดยทั่วไปแล้วกัมพูชามีอากาศร้อนกว่าไทยและสปป.ลาวประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส เดือนที่แล้งที่สุดคือช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในขณะที่เดือนกันยายนและตุลาคมจะมีฝนตกชุกซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป โดยพื้นที่เขตขุนเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีพื้นด้านหนึ่งหันออกสู่ทะเลมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 5,000 มิลลิเมตรต่อปี ในขณะที่พื้นที่ในเขตที่ราบภาคกลางมีปริมาณน้ำฝนเพียง 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งหากปีใดที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาไม่ถึงเขตทะเลสาบหลวงและพื้นที่ทำนาใกล้เคียง มักจะประสบปัญหาทุพภิกขภัยร้ายแรงเสมอ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์