หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศแนะเอกชนไทยเกาะกระแสพม่าเร่งขยายการค้าชายแดน

13 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1365)

นางสาวบรรจงจิตต์อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศพม่าเช่น จังหวัดตาก เพื่อผลักดันให้เอกชนไทยใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 58 ในการขยายโอกาสทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะหลังจากชาติตะวันตกได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรประเทศพม่า ได้ทำให้พม่ากลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั่วโลกทันที เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมากมีค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียนสามารถรองรับการย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานได้

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯได้มีการหารือถึงแนวทางพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนไทย-พม่า กับประธานหอการค้าชายแดนเมืองเมียวดี โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตจำนงที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนร่วมกันโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและพื้นที่เข้ารับเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าการจัดเจรจาธุรกิจ และการจัดงานแสดงสินค้า

ทีมา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์