หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รายงานระบุกัมพูชาขาดแคลนแรงงานฝีมือ-ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพ

14 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1625)

ซินหวา - รายงานการสำรวจที่ทำขึ้นจากการสัมภาษณ์กิจการ 355 แห่งทั่วกัมพูชา โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาพันธ์สมาคมนายจ้างและธุรกิจแห่งกัมพูชา (CAMFEBA) ระบุว่า การขาดแคลนแรงงานฝีมือและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา

รายงานการสำรวจระบุว่า ในแง่ของทักษะนั้น กิจการของกัมพูชาเกินกว่าครึ่งพบรู้สึกว่าการศึกษาในระดับวิชาชีพของประเทศยังไม่ตรงต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และแม้ว่าคุณภาพของผู้ให้การศึกษา และฝึกอบรมที่มีอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอ

รายงานยังให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงระบบการศึกษา เช่น การฝึกภาคปฏิบัติ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรมเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบหลักสูตร พร้อมกับมาตรการที่จะปรับปรุงการเจรจา การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจ สหภาพแรงงาน ผู้ให้การศึกษา และผู้กำหนดนโยบาย

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกัมพูชา กล่าวว่า 32% ของประชากรกัมพูชา มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และคนหนุ่มสาวประมาณ 300,000-400,000 คน เข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี

ผลการสำรวจดังกล่าวมีความสำคัญต่อกัมพูชาที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนเพื่อให้ประเทศสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีฮุนเซน กล่าวก่อนหน้านี้ว่า กัมพูชาจำเป็นต้องสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสามารถและมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันเมื่อภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558.

ทีมา : manager.co.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์