หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียน-สหภาพยุโรป

4 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7082)

อาเซียน-สหภาพยุโรป
 
อาเซียนกับสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์และพัฒนาเป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อปี              พ.ศ.2520 โดยในส่วนของความสัมพันธ์ทางการเมืองอาเซียนและสหภาพยุโรปมี Joint Declaration on Combat Terrorism ในปี พ.ศ.2546 ดำเนินโครงการความร่วมมือในเรื่องการจัดการชายแดนภายใต้แผน Regional Indicative Programme (RIP) 2005-2006 และได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญของอาเซียน โดยเป็นตลาดที่สำคัญอันดับสามของอาเซียนรองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงอันดับหนึ่งของอาเซียน อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญสำหรับอาเซียนในการส่งออกไปยังยุโรป ได้แก่ กฎ ระเบียบต่างๆ ของสหภาพยุโรปซึ่งได้มีการจัดตั้งกลไก Trans Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI) ขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์