หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)

31 ธันวาคม 2014
 
 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1.การค้าสินค้า

เริ่มลดภาษี 1 มกราคม 2553

ภาษี 0% 31 ธันวาคม 2556

- สินค้าอ่อนไหวลดภาษีเหลือ 0-5%: 31 ธันวาคม 2559 เช่น ถั่วแมคคาดาเมีย สัตว์ปีก เนื้อหมู ขิง แป้ง
 
ข้าวสาลี เป็นต้น

- สินค้าอ่อนไหวสูง : ไม่มี

2.การค้าบริการ

- สรุปการเจรจาความตกลงการค้าบริการแล้ว

- อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายในประเทศก่อนลงนามความตกลง

3.การลงทุน

- สรุปการเจรจาความตกลงการลงทุนแล้ว
- อยู่ระหว่างการดำเนินการภายในประเทศก่อนลงนามความตกลง

มุูลค่าการค้า

ก่อนทำ FTA (ปี 2552) = 4,951.52 ล้านเหรียญสหรัฐ

หลังทำ FTA (ปี 2556) = 8,685.25 ล้านเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงเป็นตัวอย่างเฉพาะของไทย

www.aseanthai.net
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์